Cykelpanelen

Cyklar du i Västerås? Gå med i vår Cykelpanel och hjälp oss att ta reda på hur det fungerar för dig som cyklar. Några gånger per år får du en enkät via sms.

Om Cykelpanelen

Att vara med i Cykelpanelen är enkelt och kostnadsfritt. Som medlem kommer du att få frågor om cykling på sms. Detta sker några gånger per år. Utöver detta kommer du att bjudas in till en gemensam cykeltur för att utvärdera en utvald sträcka av Västerås cykelstråk.

Varför har vi en Cykelpanel?

Vi vill helt enkelt göra Västerås till en bättre cykelstad! Dina åsikter och kunskaper är värdefulla för oss som planerar för stadens cyklister.

Syftet med Cykelpanelen är att samla in underlag i olika frågor inom cykling. I vår sammanställning av enkätsvaren är du alltid anonym.

Resultat från den senaste enkäten

Bild på cykel med en ballong som svävar ovanför pakethållaren. Ballongen är hjärtformad.

Tillsammans utvecklar vi Västerås till en bättre cykelstad!

Vill du vara med i Cykelpanelen?

Anmäl dig till Cykelpanelen och våra sms-utskick genom att lämna ditt mobilnummer nedan. Ange ditt mobilnummer i rak följd, det vill säga utan landskod, mellanslag eller bindestreck. Till exempel 0701234567.

Samtycke för behandling av personuppgifter (mobilnummer)

Västerås stad, tekniska nämnden, behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna skicka ut frågor om cykling via sms, vi behöver därför ditt samtycke till behandlingen.

Uppgifterna, som består av mobilnummer, kommer att samlas in från denna webbsida. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Ditt mobilnummer kommer även att behandlas av tekniska nämndens personuppgiftsbiträde för att skicka ut sms med länk till den digitala enkäten. Projektet Cykelpanelen pågår utan planerat avslut i dagsläget och dina personuppgifter kommer behandlas tillsvidare.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter och förtydligande om dina rättigheter, hittar du här.

Kontaktuppgifter till tekniska nämnden: tekniskanamnden@vasteras.se, Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås. Kontaktuppgift till Västerås stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se

Genom att under "Registrering" klicka i ”Registrera mobilnummer”, skriva in ditt telefonnummer och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avregistrera mobilnummer" och ange numret på samma sätt som vid registrering. Det vill säga, ange ditt mobilnummer i rak följd, utan landskod, mellanslag eller bindestreck. Till exempel 0701234567.

Registrering

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Malin Österlind

Trafikplanerare/hållbar mobilitet

malin.osterlind@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se