Visa sökformulär

Offentlig handling

Du ska kunna ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Det innebär bland annat att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga, till exempel ett beslut. Det bestäms av den så kallade offentlighetsprincipen som står inskriven i tryckfrihetsförordningen, som i sin tur är en del av Sveriges grundlag.

Om handlingar

Allmän handling

En allmän handling kan till exempel vara en text, en bild, uppgifter i ett IT-system, ljud- eller filminspelning. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

När du skickar in en ansökan, ett klagomål eller annan synpunkt till Västerås stad blir det en allmän handling.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för hemliga uppgifter och sekretess, se Regler för sekretess.

Våra regler för sekretess hittar du här

Meddelarfrihet

Alla anställda hos Västerås stad har rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare. Västerås stad, det vill säga arbetsgivaren, måste alltså vara mycket noga med att inte försöka begränsa eller påverka sina anställdas rätt till yttrandefrihet.

Anställda kan använda sin yttrandefrihet till att lämna upplysningar till massmedia, till exempel om missförhållanden i kommunens verksamhet. Den anställde har då rätt att vara anonym och journalisten kan hålla sin källa hemlig. Denna meddelarfrihet gäller normalt när den anställde har en direktkontakt med en journalist. I vissa fall har den anställde till och med rätt att avslöja information som annars omfattas av tystnadsplikt. 

Skyddet för yttrandefriheten innehåller också ett förbud för arbetsgivaren att fråga vem som har sagt vad.

Alla anställda har dock en så kallad lojalitetsplikt, vilket innebär att de måste utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens instruktioner. Bestämmelserna ger heller inte någon generell rätt att via sociala medier eller på annat sätt fritt sprida hemliga uppgifter, eller en rätt att vara anonym.

Allt som rör meddelarfrihet bestäms i yttrandefrihetsgrundlagen.

Så här gör du

Så här begär du ut en handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Du kan också använda e-postformuläret längre ner på sidan.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

  • Ändrade öppettider

    Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

  • Tyck till om kulturlivet!

    Både Västerås stad och Region Västmanland arbetar nu med handlingsplaner för kultur. Hur tycker du att kulturlivet ska utvecklas? Tyck till och påverka genom att fylla i kulturdialogens enkät. Den ligger ute till söndagen den 10 december.

  • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

    Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?