Visa sökformulär

Information om folkomröstning

Det kommer att genomföras en folkomröstning i Västerås 21 mars 2021. Frågan som vi västeråsare kommer att få rösta om är: Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB?

Hur kommer frågan på röstsedeln att vara ställd?
Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget?
- Ja
-Nej

När sker folkomröstningen?
Söndag 21 mars 2021.

Vad är bakgrunden till att det blir en folkomröstning?

  • Tre partier, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ur den styrande majoriteten i Västerås meddelade under våren 2020 att man vill avveckla verksamheten som bedrivs av flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB.
  • En namninsamling för att en folkomröstning om flygplatsen ska ske genomfördes efter det av personer i Västerås.
  • Tillräckligt många namnunderskrifter, 15 395 stycken, samlades in för att ett ärende om en folkomröstning skulle kunna väckas i kommunfullmäktige.
  • Nu har kommunfullmäktige beslutat att det kommer att bli en folkomröstning.

Information om hur folkomröstningen kommer att gå till

Kommer jag att kunna förtidsrösta?
Ja. Du kan förtidsrösta i vilken som helst av de olika förtidsröstningslokalerna. Mer information om vilka förtidsröstningslokaler som kommer finnas kommer inom kort.

Till vilken lokal ska jag gå och rösta om jag röstar den 21 mars?
Om du röstar på söndagen 21 mars ska du gå och rösta i den lokal som står på röstkortet. Röstkortet får du hemskickat till den adress där du är folkbokförd.

Kan jag rösta digitalt?
Nej. Anledningen till att en inte kan rösta på annat sätt än i en röstlokal i Sverige är att i nuläget bedöms inte röstning via internet som tillräckligt säkert, varken utifrån teknisk synpunkt eller utifrån möjligheten att säkerställa valhemligheten. En grundläggande förutsättning i en demokrati är att valen ska vara fria och hemliga, alltså att ingen ska se hur just du röstar. Det går inte att veta om du får några påtryckningar att rösta på ett visst sätt om du gör det hemifrån.

Kan jag rösta via bud? Under folkomröstningen får alla som vill använda sig av budröstning. Röstberättigade i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter med andra personer uppmanas att budrösta. Som bud godkänns närstående, anhöriga, anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt, vårdare eller motsvarande. Vid denna folkomröstning innebär det att till exempel granne, familj, hemtjänstpersonal, personal på äldreboende med mera är godkänt bud. Material för budröstning kommer att finnas i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen samt i förtidsröstningslokalerna och i stadshusentrén två veckor före omröstningsdagen. Budröst kan avläggas såväl under förtidsröstningen som under omröstningsdagen.

Vilka har rätt att rösta i folkomröstningen?
Det är valfritt om du vill rösta eller inte. Du har rösträtt i folkomröstningen den 21 mars om du:

  • Fyller 18 år senast på folkomröstningsdagen.
  • Är svensk medborgare och folkbokförd i Västerås.
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i Västerås.
  • Är medborgare i något annat land eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före folkomröstningen, samt folkbokförd i Västerås.

Hur får jag min röstsedel?
Du kommer att få din röstsedel i vallokalen. Det kommer endast att finnas en röstsedel under folkomröstningen. Röstsedeln har ett JA- och ett NEJ-alternativ. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om röstsedeln. Detta enligt lagen om kommunala folkomröstningar.

Hur sker röstningen Coronasäkert så att det till exempel går att hålla avstånd när jag röstar?
Västerås stad är måna om att folkomröstningen ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt och följer Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.

För att undvika att eventuellt bli smittad uppmanar Västerås stad dig som tillhör en riskgrupp att budrösta. Budröstningsmaterial kan hämtas i stadshusets reception samt alla vallokaler och lokaler för förtidsröstning under hela förtidsröstningsperioden.

Även om du känner dig frisk bör du på uppmaning av Folkhälsomyndigheten inte använda dig av kollektivtrafiken, i detta fall till och från din vallokal/förtidsröstningslokal. Har du symtom som kan bero på covid-19 stanna hemma.

Vad händer efter folkomröstningen?
Rösterna räknas och det slutliga resultatet fastställs senast klockan 17.00 onsdagen efter omröstningsdagen.Folkomröstningen är endast rådgivande. Det innebär att det är de förtroendevalda i kommunfullmäktige som tar beslut om hänsyn ska tas till folkomröstningen, och vilka beslut som tas om verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget.

Faktainformation om Nya Västerås Flygplats AB

Vad är det för verksamhet som bedrivs av Nya Västerås Flygplats AB?
Nya Västerås Flygplats AB bedriver flygplatsverksamheten på Västerås Flygplats.
Bolaget hanterar allt kring de kommersiella flygplan som lyfter och landar på Västerås Flygplats, och passagerarna som åker med flygoperatörernas flygplan. Till exempel: skötsel av landningsbanor, incheckning, utcheckning, parkeringsavgifter vid flygplatsen
Nya Västerås Flygplats AB har också försäljning i form av bar, café och taxfree.
Nya Västerås Flygplats AB säljer också call-centertjänster till mindre flygoperatörer.

Vad är flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB för bolag?
Det är bolaget som ansvarar för allt som rör verksamheten på Västerås Flygplats. Nya Västerås Flygplats AB ägs av Västerås Stadshus AB som i sin tur ägs till 100 % av Västerås stad.
Enligt bolagsordningen är Nya Västerås Flygplats ABs syfte: ”Bolagets syfte är att genom att tillhandahålla flygplatsverksamhet bereda i första hand medlemmar och näringslivet i Västerås kommun möjlighet till flygtransporter. Bolaget skall genom att ta tillvara och utveckla flygtrafiken bidra till kommunens och regionens utveckling. Bolaget skall tillsammans med Västerås kommun och andra intressenter utveckla Västerås som gods- och logistikcentrum.”

Hjälpte informationen på denna sida dig?