Visa sökformulär

Information om genomförd folkomröstning

21 mars 2021 genomfördes en folkomröstning i Västerås. Frågan som vi västeråsare fick rösta om var: Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget?

9 832 personer röstade ja till avveckling av flygplatsbolaget.

35 276 personer röstade nej till avveckling av flygplatsbolaget.

45 108 giltiga röster har avgivits i våra omröstningsdistrikt.

120 463 personer var röstberättigade i denna folkomröstning.

Röster i respektive distrikt

01, Centrum/Annedal: 290 ja-röster, 947 nej-röster, valdeltagande 41,60 %

02, Kyrkbacken/Herrgärdet: 278 ja-röster, 776 nej-röster, valdeltagande 39,78 %

03, Kopparlunden/Östermalm: 234 ja-röster, 778 nej-röster, valdeltagande 38,21 %

04, Östra hamnen/Slottsträdgården/Lillåudden: 304 ja-röster, 1 118 nej-röster, valdeltagande 49,74 %

05, Norrmalm/Blåsbo/Kristiansborg: 240 ja-röster, 800 nej-röster, valdeltagande 37,71 %

06, Aroslund/Tunby: 265 ja-röster, 897 nej-röster, valdeltagande 40,66 %

07, Oxbacken/Jakobsberg: 372 ja-röster, 953 nej-röster, valdeltagande 46,26 %

08, Pettersberg: 183 ja-röster, 517 nej-röster, valdeltagande 23,10 %

09, Hammarby stadshage/Stohagen: 236 ja-röster, 658 nej-röster, valdeltagande 31,68 %

10, Hammarby: 170 ja-röster, 611 nej-röster, valdeltagande 28,67 %

11, Bäckby N: 189 ja-röster, 670 nej-röster, valdeltagande 19,74 %

12, Bäckby S: 144 ja-röster, 654 nej-röster, valdeltagande 36,17 %

13, Skälby: 161 ja-röster, 813 nej-röster, valdeltagande 38,15 %

14, Barkarö/Enhagen/Tidö/Örtagården: 337 ja-röster, 1 228 nej-röster, valdeltagande 48,95 %

15, Dingtuna/Lillhärad: 163 ja-röster, 697 nej-röster, valdeltagande 42,56 %

15A, Kvicksund: 93 ja-röster, 503 nej-röster, valdeltagande 36,75 %

16, Skallberget/Nordanby: 230 ja-röster, 531 nej-röster, valdeltagande 24,71 %

17, Gryta Ö: 356 ja-röster, 1 030 nej-röster, valdeltagande 48,26 %

18, Gryta V: 365 ja-röster, 1 276 nej-röster, valdeltagande 40,61 %

19, Rönnby: 354 ja-röster, 1 026 nej-röster, valdeltagande 48,94 %

20, Råby S: 154 ja-röster, 523 nej-röster, valdeltagande 24,41 %

21, Råby N: 262 ja-röster, 796 nej-röster, valdeltagande 29,80 %

22, Vallby/Bjärby/Skerike: 96 ja-röster, 475 nej-röster, valdeltagande 19,43 %

23, Eriksborg/Brottberga: 217 ja-röster, 965 nej-röster, valdeltagande 43,09 %

24, Skultuna: 225 ja-röster, 725 nej-röster, valdeltagande 33,38 %

24A, Romfartuna/Haraker: 108 ja-röster, 521 nej-röster, valdeltagande 39,55 %

25, Emaus/Bergslagsparken/Sandgärdet: 253 ja-röster, 704 nej-röster, valdeltagande 31,57 %

26, Gideonsb/Skälängen/Nordanby gärde: 255 ja-röster, 932 nej-röster, valdeltagande 28,30 %

27, Haga/Skjutbanegatan: 161 ja-röster, 630 nej-röster, valdeltagande 29,00 %

28, Hemdal/Klockartorp: 213 ja-röster, 886 nej-röster, valdeltagande 36,17 %

29, Malmaberg: 229 ja-röster, 776 nej-röster, valdeltagande 32,35 %

30, Skiljebo/Odensviplatsen: 291 ja-röster, 1 308 nej-röster, valdeltagande 39,90 %

31, Bjurhovda N/Badelunda: 167 ja-röster, 760 nej-röster, valdeltagande 40,45 %

32, Bjurhovda S/Brandthovda: 203 ja-röster, 808 nej-röster, valdeltagande 39,72 %

33, Tillberga: 118 ja-röster, 635 nej-röster, valdeltagande 47,42 %

34, Hökåsen: 235 ja-röster, 1 029 nej-röster, valdeltagande 46,82 %

34A, Tortuna/Sevalla: 71 ja-röster, 328 nej-röster, valdeltagande 48,84 %

35, Viksäng/Ängsgärdet/Stenhagen: 200 ja-röster, 660 nej-röster, valdeltagande 33,76 %

36, Viksäng Ö/Talltorp/Lillhamra: 250 ja-röster, 961 nej-röster, valdeltagande 44,80 %

37, Notudden/Mälarparken: 305 ja-röster, 1 005 nej-röster, valdeltagande 40,77 %

38, Berghamra/Framnäs/Hamre: 361 ja-röster, 1 216 nej-röster, valdeltagande 59,54 %

39, Gäddeholm/Björksta/Ängsö: 303 ja-röster, 1 169 nej-röster, valdeltagande 50,32 %

40, Irsta: 181 ja-röster, 927 nej-röster, valdeltagande 57,72 %

Vad händer efter folkomröstningen?

Oavsett resultat är folkomröstningen endast rådgivande. Det är upp till de förtroendevalda att besluta om hänsyn ska tas till resultatet av folkomröstningen eller inte. Det som händer nu är att politikerna ska komma fram till om det redan fattade fullmäktigebeslutet om att avveckla verksamheten i flygplatsbolaget ska stå fast och verkställas eller om det ska upphävas eller ändras med anledning av resultatet i folkomröstningen och i så fall hur. Ärendet om verksamheten i flygplatsbolaget kommer i enlighet med kommunallagen att tas vidare i den politiska processen för beslut.

Information om kommande sammanträden och fattade beslut i kommunfullmäktige publiceras som vanligt på vasteras.se.

Vill du veta mer om politiska inriktningar kring flygplatsen eller annat kan du kontakta respektive parti. Kontaktuppgifter hittar du här.

Västeråsarna har kunnat följa debatten i kommunfullmäktige den 3 september då beslutet om flygplatsens framtid var på agendan. Sändningarna från fullmäktige går även att titta på i efterhand. De finns här.

Handlingarna i ärendet har funnits och finns på stadens hemsida. Både kallelse, handlingar och protokoll.Här kan du hitta handlingarna. 

Vad är bakgrunden till att det blev en folkomröstning?

  • Tre partier, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ur den styrande majoriteten i Västerås meddelade under våren 2020 att man vill avveckla verksamheten som bedrivs av flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB.
  • Personer i Västerås genomförde då en namninsamling för att en folkomröstning om flygplatsen skulle ske.
  • Tillräckligt många namnunderskrifter, 15 395 stycken, samlades in för att ett ärende om en folkomröstning skulle kunna väckas i kommunfullmäktige.
  • Kommunfullmäktige beslutade att det skulle genomföras en folkomröstning.

Faktainformation om Nya Västerås Flygplats AB

Vad är det för verksamhet som bedrivs av Nya Västerås Flygplats AB?
Nya Västerås Flygplats AB bedriver flygplatsverksamheten på Västerås Flygplats.
Bolaget hanterar allt kring de kommersiella flygplan som lyfter och landar på Västerås Flygplats, och passagerarna som åker med flygoperatörernas flygplan. Till exempel: skötsel av landningsbanor, incheckning, utcheckning, parkeringsavgifter vid flygplatsen. Bolaget innehar även de tillstånd som krävs för att klassificeras som en instrumentflygplats. Nya Västerås Flygplats AB har också försäljning i form av bar, café och taxfree.
Nya Västerås Flygplats AB säljer också call-centertjänster till mindre flygoperatörer.

Vad är flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB för bolag?
Det är bolaget som ansvarar för allt som rör verksamheten på Västerås Flygplats. Nya Västerås Flygplats AB ägs av Västerås Stadshus AB som i sin tur ägs till 100 % av Västerås stad.
Enligt bolagsordningen är Nya Västerås Flygplats ABs syfte: ”Bolagets syfte är att genom att tillhandahålla flygplatsverksamhet bereda i första hand medlemmar och näringslivet i Västerås kommun möjlighet till flygtransporter. Bolaget skall genom att ta tillvara och utveckla flygtrafiken bidra till kommunens och regionens utveckling. Bolaget skall tillsammans med Västerås kommun och andra intressenter utveckla Västerås som gods- och logistikcentrum.”