Visa sökformulär

Arbeta under folkomröstningen

Denna sida är till för dig som arbetar som röstmottagare i samband med folkomröstningen om Nya Västerås Flygplats AB den 21 mars.

Om att arbeta som röstmottagare

Valnämnden i Västerås stad kommer att anställa cirka 300 röstmottagare i samband med folkomröstningen om Nya Västerås Flygplats AB. Som röstmottagaren är du en förutsättning för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert sätt.

Längre ned på denna sida hittar du information om hur du anmäler ditt intresse för att arbeta, en webbutbildning, checklistor för arbete i omröstningslokal, information om lön och mycket mer. Vid frågor, kontakta: valkansliet@vasteras.se.

Anmäl dig i Mobilise

Om du vill arbeta som röstmottagare under folkomröstningen börjar du med att anmäla dig till det administrativa valdatasystemet Mobilise. Du måste sen genomgå en utbildning och bli godkänd på ett röstmottagartestet. Nya röstmottagare kommer att bli kallade till en fysisk utbildning via Mobilise. De röstmottagare som arbetade under riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 kan komplettera sin tidigare utbildning genom att studera den digitala handledningen nedan och sen direkt genomföra röstmottagartestet.

Länk till anmälan i Mobiliselänk till annan webbplats

Digital handledning (webbutbildning)

Inför folkomröstningen 2021 har vi digitaliserat handledningen för röstmottagare och allt utbildningsmaterial finns nu på denna hemsida. Vi kommer även att tillhandahålla en utskriven handledning i varje valurna.

Klicka igenom utbildningsstegen för att läsa på allt som du behöver veta för att arbeta i en omröstningslokal.

Innan omröstningsdagen den 21 mars behöver du veta vilka tider du ska arbeta. Du kommer ha minst två raster under dagen. Från och med 20:00 arbetar alla tills rösträkningen är klar.

Ni kommer överens i omröstningsdistriktet under utbildningen om vilket pass alla ska arbeta. Du kommer att arbeta ett av följande pass (A-F):

Schema med arbetspass

Arbetsschema A = ordförande. Arbetsschema C = vice ordförande. I övrigt kan arbetspassen fördelas som ni vill.

Ordföranden gör en första möblering av omröstningslokalen

Valskärmar och valurna med material levereras i postvagnar till lokalen under veckan före valet. Ordföranden och en ytterligare röstmottagare gör en möblering av lokalen tillsammans med vaktmästare dagarna innan omröstningsdagen. Kontrollera då att materialet har levererats, och att det finns tillräckligt med bord och stolar i lokalen. Be i första hand vaktmästare att sätta in fler bord och stolar.

Det finns en packlista i valurnan. Om något saknas, kontakta valkansliet.

Det är viktigt att alla val och omröstningar kan genomföras på ett tryggt, säkert och korrekt sätt. Valnämnden och alla andra aktörer som berörs av valet, som till exempel polisen, har större beredskap för olika incidenter. Valnämnden har också ett kontinuerligt samarbete med Västerås stad säkerhetsavdelning.

Utökad bevakning på omröstningsdagen

Väktare kommer att rondera under omröstningsdagen på samtliga omröstningslokaler. Behöver ni komma i kontakt med väktare ring valkansliet på telefon 021-390475

Om något händer under omröstningen

 • Ring 112.
 • Avbryt röstmottagningen om det krävs.
 • Försegla valurnan med plomb och anteckna serienumret i protokollet.
 • Ta med valurnan, förtidsrösterna och protokollet ur lokalen.
 • Ring valnämnden telefon 021-390475
 • Anteckna händelsen i protokollet
 • Er personliga säkerhet går alltid först!

Skriv alltid händelser i protokollet och meddela valnämnden.

Nödutgångar

Innan röstmottagningen börjar ska alla röstmottagare kontrollera byggnadens utrymningsplan, återsamlingsplats, var nödutgången är samt var brandsläckare finns. Om lokalen måste utrymmas, ta med valurnan, röstlängden och förtidsrösterna om det är möjligt. Försegla valurnan om det går. Prata gärna igenom vem som tar ansvar för vad vid en nödsituation innan röstmottagningen börjar på morgonen, vem som till exempel tar urnan, vem som möter räddningstjänsten och vem som hjälper väljarna att ta sig ut etc

Rasism och annan kränkande särbehandling

Om du som röstmottagare skulle bli utsatt för någon form av kränkning ska du ändå ta emot rösten. Skriv numret i röstlängden i protokollet så vi vet vem väljaren är. Om du blivit utsatt för kränkning och brott kan du göra en polisanmälan. Ange vilken person som har utsatt dig för kränkning. Även om du inte vill göra en polisanmälan är det bra att göra en anteckning i protokollet så att valnämnden får kännedom om händelsen.

Vi är varandras arbetsmiljö! Om någon av dina kollegor under omröstningsdagen blir utsatt för någon form av kränkning ska ni stötta varandra. Det går också bra att kontakta valnämndens kansli som kan hjälpa till med en eventuell polisanmälan eller bistå med annan hjälp.

Hot och våld

Hot och våld är ovanligt i våra omröstningslokaler. Men om det händer något ska du alltid börja med att ringa 112. Säkerställ sedan ordningen i omröstningslokalen och avbryt röstmottagningen om det behövs. Ring därefter valnämnden telefon 021-390475 och informera om händelsen. Notera i protokollet vad som hänt, vilken tid och eventuella signalement. Efter en hot- eller våldssituation är det viktigt att ta hand om den drabbade, ge stöd och inte lämna personen ensam. Om behov finns, kontakta den drabbades anhöriga. Om den drabbade behöver sjukvård – ordna sällskap som följer med och stannar tills den drabbade personen fått hjälp.

Ordförande (eller annan röstmottagare) i folkomröstningsdistriktet har gjort en första möblering av lokalen dagarna innan folkomröstningsdagen. Innan ni öppnar omröstningslokalen måste ni dock göra en sista granskning och finmöblering av lokalen.

Tänk på följande när ni möblerar lokalen

 • Bra överblick
 • Skapa flöden
 • Tydlig skyltning
 • Valhemligheten
 • Tillgänglighet

Omröstningslokaler är oftast offentliga byggnader. Det är inte alltid dessa är optimalt utformade för att bli omröstningslokaler vilket ställer högra krav på er som röstmottagare att se till att lokalen blir en lämplig omröstningslokal.

Ni röstmottagare ska ha bra överblick över hela lokalen. Sätt upp affischen ”så röstar du i omröstningslokal” på en synlig plats för väljarna. Se till att ni skapar flöden i lokalen, väljare ska inte krocka med er eller med varandra. Tänkt gärna på att en omröstningslokal har flera ”stationer” och det ska vara rak väg mellan dessa.

 • Station 1 – Väljare får röstsedel och kuvert av röstmottagare
 • Station 2 – Väljare förbereder sin röst bakom valskärmen
 • station 3 – Väljare lämnar in rösten till röstmottagare vid valurnan.

Max väljare i lokalen: Släpp inte in fler väljare än vad det finns valskärmar. Håll eventuella köer utanför omröstningslokalen.

Bakom varje valskärm ska det finnas

 • En fastknuten kulspetspenna

En bra möblerat omröstningslokal gör det enklare för er som röstmottagare att arbeta. Den har tydliga flöden där väljare inte krockar med varandra under omröstningsprocessen. Såhär kan en möblerad folkomröstningslokal se ut:

Visuell beskrivning av hur en folkomröstningslokal kan möbleras

Tillgänglighet

Alla som har rösträtt och vill rösta ska kunna göra det – därför är det viktigt att röstningslokalerna är tillgängliga för alla. Tänk på att det finns olika typer av funktionsvariationer och att det inte alltid går att se om en person har en funktionsvariation eller inte. Var lyhörda mot väljarna och hjälp de personer som ber om det.

Gör omröstningslokalerna mer tillgängliga genom att tänka på:

Hörsel

 • Om möjligt, försök dämpa eventuella bakgrundsljud. Röstningslokalen skall vara en lugn plats.

Skyltning

 • Se över skyltningen – både inne och utanför byggnaden. Är skyltar tydligt placerade? Är det lätt att hitta till och i lokalen.

Rörelse och motorik

 • Hissar, dörröppnare och trappor får inte vara blockerade.
 • Se till att det inte står stolar eller andra möbler i vägen, till exempel i anslutning till den handikappanpassade valskärmen.
 • Se till att det är en fri radie på minst 1,5 meter runt den handikappanpassade valskärmen. Om plats finns ska det vara 2 meter fri radie. Om det är begränsat med utrymme i lokalen, hjälp väljaren genom att flytta ut valskärmen så att radien är tillräcklig för att möta väljarens behov.
 • Håll gärna ytterdörrarna öppna.

Syn

 • Se till att det inte är något som står i vägen som till exempel felparkerade cyklar, barnvagnar utanför lokalen och stolar inne i lokalen.
 • Se till att takbelysningen är helt tänd.

Allergi eller överkänslighet

 • Använd inte parfym när du arbetar i omröstningslokal.
 • Använd inte starkt doftande produkter som luftförbättrare, städ produkter etc.
 • Om det finns en anvisad plats för rökare ska den vara minst 15 meter bort från entrén. Flytta eventuell askkopp.
 • Alla omröstningslokaler har pälsdjursförbud med undantag för ledarhundar eller andra hundar i tjänst.

Om någon behöver hjälp med att göra iordning sin röst

I regel ska endast en väljare åt gången vara bakom en omröstningsskärm. En del väljare vill ha hjälp av en anhörig, men röstmottagaren ska alltid erbjuda sig att hjälpa till. Om en väljare behöver hjälp med att göra i ordning sin röst är det alltid väljaren själv som bestämmer vem som ska hjälpa till.

Omröstningslokalerna öppnar kl 08:00 på morgon den 21 mars. Innan lokalerna öppnar ska omröstningslokalen vara helt iordningställd.

Avhämtning valkansliet

Mellan klockan 06:30-07:15 åker ordförande och en röstmottagare* till valkansliet Stadshusets entré på Fiskartorget och hämtar:

 • Ordförandemapp med bland annat röstlängd
 • förtidsröster
 • annat material
  * Det behöver inte vara vice ordförande som följer med ordförande till valkansliet. Detta bestämmer ni själva inom omröstningsdistriktet.

Kontrollera allt innan ni öppnar

 • Har ni allt material?
 • Om något saknas något – ring valnämndens kansli på 021-390475
 • Finns det några nya väljare tillagda längst bak i röstlängden?

Ring valnämnden och meddela att omröstningsdistriktet är redo senast 07:45.

Vid den kommunala folkomröstningen 2021 finns det fem viktiga roller. Du kan läsa om dem nedan.

Informatör

Informatören är den första personen som en väljare möter när de ska rösta. Informatörer står utanför omröstningslokalen.

Informatören välkomnar väljaren och ser till att väljaren har hamnat i rätt distrikt. Informatören har en viktig roll i att se till att eventuella köer hålls utanför omröstningslokalen.

Genom att guida väljaren utanför omröstningslokalen möjliggör informatören att det blir lugnt och stilla inne i omröstning lokalen – både för röstmottagarna och för väljarna.

Vid folkomröstningen 2021 har denna roll en speciell uppgift att se till att hålla kön utanför byggnaden och informera om eventuella corona restriktioner.

Informatören

 • Står utanför omröstningslokalen
 • Guidar väljaren till rätt omröstningslokal
 • Håller köer utanför omröstningslokalen
 • Informera om avstånd och corona restriktioner

Vid kuverten: Vid folkomröstningen 2021 finns endast en röstsedel. Detta innebär att personen som håller i kuverten även ansvarar för utdelning av röstsedlar. Varje väljare ska få ett kuvert och en röstsedel. Röstmottagaren städar även bakom skärmarna och hjälper till att hålla eventuella köer innanför omröstningslokalen.

Röstmottagaren vid kuverten

 • delar ut ett kuvert
 • delar ut en röstsedel
 • städar bakom valskärmar
 • håller köer innanför omröstningslokalen

Längdförare: Röstmottagare som arbetar som längdförare markerar i röstlängden. Detta är det enda ansvarsområde den har. Här är det viktigt att vara noggrann. Felmarkeringar i röstlängden kan i värsta fall leda till att en väljare nekas att rösta om väljaren redan är avkryssad.

Det är viktigt att kommunikationen mellan längdföraren och röstmottagaren vid urnan är god. Man kan undvika fel genom att vara övertydlig och noggrann.

Längdföraren

 • Markerar i röstlängden

Vid urnan: Röstmottagare som sitter vid urnan kontrollerar väljarens legitimation och valkuvert. Det ska endast finnas en röstsedel i kuvertet och den får inte vara vikt. Först när längdföraren har prickat av väljaren i röstlängden lägger röstmottagaren rösten i urnan. Det är viktigt att kommunikationen mellan längdföraren och röstmottagaren vid urnan är god. Man kan undvika fel genom att vara övertydlig och noggrann.

Röstmottagaren vid urnan

 • Sitter vid valurnan
 • kontrollerar legitimation
 • kontrollerar valkuvertet
 • lägger rösten i urnan

Röstmottagaren som granskar förtidsröster

 • Granskning av förtidsröster sker enligt manual
 • markerar godkända förtidsröster i röstlängden

Det finns endast en röstsedel

Valsedel folkomröstning flygplats

Förenklad omröstningsprocess jämfört med ett ordinarie val

Omröstningsprocessen är betydligt enklare vid en kommunal folkomröstning jämfört med ett ordinarie val. Eftersom det endast finns en röstsedel behövs inga röstsedelsställ och ingen röstsedelsavskärmning.

 • Röstmottagare ger väljare valkuvert + röstsedel.
 • Väljare förbereder sin röst bakom skärmen.
 • Väljare ger rösten till röstmottagare.

Kampanjer nära omröstningslokalen är inte tillåten

Partier eller kampanjer kan dela ut röstsedlar till väljare utanför byggnaden. De kommer inte att lämna röstsedlar till er, ni har de röstsedlar ni behöver. Partirepresentanter får inte stå för nära ingången till byggnaden så att de stör väljare.

På röstkortet står det vilken lokal väljaren ska rösta i samt vilket omröstningsdistrikt väljaren tillhör. Det står även väljarens namn och nummer i röstlängden.

Röstkort Västerås flygplats

Som röstmottagare har du rätt att hjälpa en väljare att göra i ordning sin röst.

Du har tystnadsplikt och får inte säga vad personen röstat på (40 kap §1 OSL)

Inledning av röstning

 • Ordföranden förklarar röstningen påbörjad klockan 8:00.
 • Första väljaren kontrollerar att urnan är tom.
 • Förslut sedan urnan med sigilltejp.

Fyra viktiga steg vid röstmottagning

1. Kontrollera rösten

 • Är kuvertet förslutet?
 • Finns det endast en röstsedel?
 • Röstsedeln är inte vikt?

2. Kontrollera väljarens identitet

 • Väljaren identifierar sig med ID
 • Väljaren är känd för dig
 • En annan person intygar för väljarens identitet. Då måste den personen identifiera sig med ID.

3. Markera i röstlängden

 • Markera för hur väljaren har identifierat sig
 • Markera / för att väljaren har röstat
Exempel visuell markering i röstlängd
Exempel på vilka markeringar som är tillåtna

4. Lägg rösten i valurnan

 • Gör alltid detta steg sist.
 • Skulle fel uppstå i steg 1-3 kan det åtgärdas men du kan inte göra om steg 4.

Så snart ni får det lite lugnare i omröstningslokalen bör ni börja arbetet med att granska förtidsröster. Det första granskande arbetet kan en eller två röstmottagare göra lite vid sidan av röstmottagningen.

Granskningen av förtidsröster skiljer sig från hur det brukar gå till vid ordinarie val eftersom ångerröstning inte är tillåten. Läs därför dessa steg noggrant och använd gärna denna kontrollista i omröstningslokalen.

1. Räkna förtidsrösterna

 • Räkna rösterna i lådan, det ska vara samma antal som på kvittot.

2. Granska fönsterkuverten

Arbeta i lugn och ro, gärna vid sida av röstmottagningen. Granska en röst i taget.

 • Är fönsterkuvertet igenklistrat? Om nej är rösten underkänd.
 • Finns det markeringar på fönsterkuvertet som avslöjar hur väljaren har röstat? Om ja är rösten underkänd.
 • Har rösten kommit till rätt distrikt? Om nej, ring till valnämndens kansli på en gång så kommer vi och hämtar rösten.

Underkända förtidsröster ska läggas i ett omslag. Skriv på fönsterkuvertet varför förtidsrösten är underkänd.

3. Sprätta upp fönsterkuverten och granska rösterna

Rösten är underkänd om

 • Valkuvertet är öppet (det är inte igenklistrat , fliken är inte invikt).
 • Det finns markeringar på kuvertet som identifierar väljaren.
 • Det finns markeringar på kuvertet som identifierar hur väljaren har röstat

Underkända förtidsröster ska läggas i ett omslag. Skriv på fönsterkuvertet varför rösten är underkänd.Om en väljare förtidsröstat flera gånger ska samtliga förtidsröster från den väljaren underkännas. Lägg rösterna i ett omslag för underkända förtidsröster.

Rösten är godkänd om

 • Valkuvertet är förslutet (det är igenklistrat eller fliken är invikt).
 • Det finns en röstsedel i valkuvertet.
 • Det finns två eller fler röstsedlar i valkuvertet.
 • Det finns markeringar på valkuvertet som är oläsbara.

Budröster i förtidsröstningskuvert granskas på samma sätt som när en budröst som lämnas i lokalen.

4. Markera godkända förtidsröster i röstlängden

 • Är rösten godkänd?
 • Pricka av att väljaren har röstat med ett streck (/) i röstlängden,

5. Lägg förtidsrösten i urnan

 • Lägg ner valkuvertet i valurnan.
 • Till skillnad från ett allmänt val ska alla röster ned i urnan under dagen. Ni behöver inte vänta till att omröstningslokalen har stängt. Detta beror på att ångerröstning inte är tillåten.

Under folkomröstningen får alla som vill använda sig av budröstning.

Röstberättigade i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter med andra personer uppmanas att budrösta. Som bud godkänns närstående, anhöriga, anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt, vårdare eller motsvarande. Vid denna folkomröstning innebär det att t.ex. granne, familj, hemtjänstpersonal, personal på äldreboende med mera är godkänt bud. Röstmottagare kommer generöst att godkänna budröstning. Material för budröstning kommer att finnas i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen samt i förtidsröstningslokalerna och i stadshusentrén två veckor före omröstningsdagen.
Budröst kan avläggas såväl under förtidsröstningen som under omröstningsdagen.

Följ stegen nedan vid kontroll av budröster.

1. Kontrollera ytterkuvertet på budrösten

 • Är budkuvertet igenklistrat?
 • Är alla fält ifyllda? OBS fram och baksida!
 • Det finns tre rutor, det måste finnas tre olika namn i rutorna.

Information om budet kan kompletteras

 • Saknas information om budet kan du be budet att fylla i det i efterhand
 • Du kan inte komplettera med information om väljaren eller vittnet.
  Är något fel eller saknas det information är rösten underkänd. Då ska ni behålla rösten och lägga den i ett omslag för underkända budröster. Ge budet nytt material för att kunna göra om budrösten.

2. Budet måste identifiera sig

 • Budet måste visa legitimation
 • Budet legitimation måste vara giltigt.

3. Öppna budkuvertet och kontrollera rösten

Om budkuvertet är korrekt igenfyllt och budet har visat legitimation så kan ni börja kontrollera rösten.

 • Sprätt upp budkuvertet.
 • Kontrollera valkuvertet som vanligt.

Är något fel är rösten underkänd. Då ska ni behålla rösten och lägga den i ett omslag för underkända budröster. Ge budet nytt material för att kunna göra om budrösten.

Väljaren röstar

 • Markera / (snedstreck) i röstlängden att väljaren har röstat.
 • Lägg rösten i urnan.

En budröst har tre fält, dessa ska alltid vara tre olika personer.

 • Väljaren
 • Vittnet
 • Budet
  En vanligt misstag som många gör är att budet och vittnet är samma person. Händer det är rösten underkänd och ni ska behålla den och lägga den i ett omslag för underkända budröster.


Visuellt exempel budröst framsida

Det kommer inte att finnas möjlighet att ångerrösta under den kommunala folkomröstningen i Västerås 2021.

I praktiken kan en situation uppstå som kan liknas vid ångerröstning, se punkt två nedan.

Behåll röstkort för förtidsröster

Behåll alla röstkort för förtidsröster som ni hanterat. På det sättet kan ni härleda om en person redan har förtidsröstat.

Två situationer kopplat till ångerröstning skulle kunna uppstå

1. Väljare vill rösta men är redan avprickad i röstlängden

Är en väljare redan avprickad i röstlängden har personen sannolikt förtidsröstat, ni röstmottagare har då prickat av i röstlängden och lagt rösten i urnan.

Skulle ni stöta på att en person är avprickad i röstlängden så fråga om personen har förtidsröstat.

 • Om JA – Informera att en förtidsröst är slutgiltig.
 • Om NEJ – Kolla bland hanterade fönsterkuvert för förtidsröstning om ni hittar väljaren. Kanske har personen förtidsröstat men glömt det?

Skulle ni inte hitta väljaren bland ytterkuvert för hanterade förtidsröster så får ni ändå vägra personen att rösta. Gör en notering i protokollet att väljaren inte fick rösta eftersom de redan var avprickade i röstlängden.

2. Ni upptäcker att en väljare redan är avprickad i röstlängden när ni granskar förtidsröster.

Ni röstmottagare granskar förtidsröster allt eftersom under omröstningsdagen. Skulle ni upptäcka att en person redan är avprickad i röstlängden när ni hanterar en förtidsröst har den personen röstat på plats i röstlokalen.

Då skall förtidsrösten underkännas och läggas i ett omslag för underkända förtidsröster. Skriv på ytterkuvertet varför förtidsrösten är underkänd.

Ordföranden, eller en annan röstmottagare, kan behöva stänga röstmottagningen på grund av oförutsedda händelser som exempelvis larm eller olyckor.

Vid avbrott av röstmottagning

 • Försegla valurnan med plomb och anteckna serienumret i protokollet.
 • Ta med valurnan, förtidsrösterna och protokollet ur lokalen.
 • Ring valnämnden på telefon 021-390475.
 • Anteckna händelsen i protokollet.

Efter ett avbrott i röstmottagningen kontrollera så att förseglingen stämmer överens med det som antecknats i protokollet.

Ring 112 vid akuta situationer

 • Ring 112 och berätta att det handlar om folkomröstningen.
 • Avbryt röstmottagningen.
 • Ta vara på rösterna och protokollet.
 • Er personliga säkerhet går alltid först!

Skriv alltid händelser i protokollet och meddela valnämndens kansli.

Avsluta röstningen

Klockan 20:00 kan ordföraren avsluta röstningen. Står det väljare i kö klockan 20:00 får dessa rösta innan ni avslutar.

Rösträkning steg-för-steg

Använd gärna denna som en check-lista i omröstningslokalen.

1. Räkna antal markeringar i röstlängden

 • Räkna antal markeringar i röstlängden.
 • Denna siffra bör vara samma som antal kuvert i urnan (steg 2). Om inte, räkna om en gång.
 • Skriv siffran i resultatbilagan.

2. Räkna antal kuvert

 • Räkna antal kuvert i valurnan.
 • Denna siffra bör vara samma som antal markeringar i röstlängden (steg 1). Om inte, räkna om en gång.
 • Skriv siffran i resultatbilagan.

Skulle antal kuvert + markeringar i röstlängden inte stämma, räkna om en gång. Skulle det fortfarande inte stämma skriv en trolig förklaring i resultatbilagan till varför det inte stämmer.

3. Öppna kuverten och räkna rösterna

Först när ni är klara med steg 1 och 2 kan ni sprätta upp valkuverten.

 • Dela upp i fyra högar – JA, NEJ, OGILTIGA och DUBBLETTER.
 • Räkna antalet per hög.

Rösten är godkänd om:

 • Röster med en röstsedel och ett kryss.
 • Röster med två eller fler röstsedlar med kryss i samma ruta. En av dessa ska godkännas. Den röstsedel som är dubbel makuleras genom att ni skriver dubblett på röstsedeln. Lägg dubbletten i ett omslag för dubblettröster.
 • Röster där det finns en markering i rutan.
 • Väljaren har varit tydligt med sitt svar (exempelvis ringat in det)

Vid dubblettröster ska en av rösterna godkännas.

Rösten är ogiltig om

 • Röster som har två kryss – både för JA och NEJ.
 • Röster som saknar kryss.
 • Röster som har två röstsedlar med olika kryss.
 • Röster som är markerade så att det går att avslöja identitet på väljaren.

Vid ogiltiga dubbletter, lägg tillbaka röstsedlarna i kuvertet och skriv på kuvertet vad som är fel.

4. Skriv in resultatet i protokollet

 • Alla kategorier som ni ska fylla i finns på blanketten.
 • Skriv inte till egna varianter.

5. Ring in resultatet till valkansliet

Telefonnumret står på resultatbilagan. OBS att vid en kommunal folkomröstning så ringer ni inte Länsstyrelsen utan direkt till kommunen.

Telefon valnämndens kansli: 021-390475

6. Packa rösterna i omslag

 • Ett omslag för JA,
 • Ett omslag för NEJ,
 • Ett omslag för ogiltiga röster.
 • Ett omslag för dubblettröster.
 • Ett omslag för underkända budröster.
 • Ett omslag för godkända tomma budröstningskuvert.
 • Ett omslag för underkända förtidsröster.

7. Kontrollera

 • Är alla omslag ifyllda?
 • Är alla omslag förseglade?
 • Är resultatbilagan korrekt ifylld?
 • Är protokollet ifyllt?
 • Är allt signerat?
 • Är det personerna som ska åka till valkansliet som har signerat?

Om Ja, grattis! Ni är nu klara för att paketera i röstkassar.

8. Paketera i valkassar

I den vita kassen:
I den vita kassen ska allt ”som varit i urnan” finnas:

 • Omslag för JA-röster
 • Omslag för NEJ-röster
 • Omslag för OGILTIGA röster
 • Resultatbilaga

I den röda kassen
I den röda kassen ska allt ”som inte varit i urnan” finnas

 • Omslag för underkända budröster
 • Omslag för underkända förtidsröster
 • Omslag för dubblettröster
 • Omslag med godkända tomma budröstkuvert.
 • Protokoll
 • Röstlängd
 • Arvodeslista

Nu återstår det bara att lämna in rösterna på valkansliet.

Kontrollera att allt stämmer innan ni åker till valnämndens valkansli

 • Är alla omslag ifyllda?
 • Är alla omslag förseglade?
 • Är resultatbilagan korrekt ifylld?
 • Är protokollet ifyllt?
 • Är allt signerat?
 • Är det personerna som skrivit under allt som följer med till valkansliet?
 • Ta med överblivna röstkort. Dessa innehåller personuppgifter och ska förstöras.

Ordföranden och en röstmottagare åker ned till valkansliet för att lämna rösterna. Det behöver inte vara vice ordföranden som följer med men det måste vara de två personerna som har skrivit på omslagen, protokoll och resultatbilaga.

Ni måste alltid vara två personer när ni hanterar röster. Samåk i en bil!

Ha tålamod vid avlämningen då det kan ta tid att kontrollera alla omröstningsdistrikt. Vi bjuder på en kaffe och smörgås.

Adress till valnämndens kansli

Stadshusets entré på Fiskartorget.

Glöm inte att städa lokalen

De röstmottagare som inte åker till kansliet ansvarar för att städa och återställa lokalen.

För att genomföra val och folkomröstningar är vi helt beroende av vårt samarbete med skolor och andra platser där vi har omröstningslokaler. Hjälp oss förvalta detta goda samarbete genom att visa respekt och lämna lokalen i fint skick.

Hjälp oss att visa respekt och tacksamhet till att vi fått använda omröstningslokalerna i demokratins syfte, lämna lokalen i fint skick!

Ställ allt skrymmande material (valurna, valskärmar) prydligt i ett hörn av lokalen.

Sopsortera

 • Papper i papperssäcken
 • Övrigt skräp i svarta sopsäcken
 • Kontorsmaterial som går att återanvända i valurnan
 • Överblivna röstkort i röd plastkasse. Denna ska med till valkansliet då den innehåller personuppgifter och ska strimlas.

Klicka på länken nedan för att komma till testet

Test för röstmottagarelänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?