Internationellt arbete

De flesta av våra förvaltningar och bolag deltar i internationella samarbeten, till exempel genom nätverk eller projekt. Det bidrar till utbyte av kunskap och erfarenheter och fungerar som ett verktyg för utveckling.

Västerås i världen

Eftersom Sverige är medlem i EU kan företag, myndigheter och organisationer ansöka om EU-finansiering till projekt som bidrar till Europas utveckling. Västerås stad söker också stöd för internationellt arbete från till exempel Internationellt Centrum för Lokal demokrati (ICLD) och Universitets- och högskolerådet.

Det råder ett starkt beroende mellan internationellt arbete, hållbar samhällsutveckling och att säkerställa fred, frihet och demokrati för medborgare och invånare. När Västerås stad deltar i internationella samarbeten bidrar vi till mer än utveckling och kompetensutbyte. Vi utvecklar och marknadsför samtidigt Västerås och vår egen verksamhet. Internationella samarbeten gör också att vi får en bättre förståelse för kulturell mångfald. Våra förvaltningar och bolag deltar i europeiska och globala samarbeten genom olika nätverk eller projekt.

Världen i Västerås

Det är bara tillsammans vi kan lösa dagens utmaningar. Kunskap och vetenskap behövs för att hitta lösningar på de stora utmaningarna: klimatet, energifrågan, transporterna, städerna och hälsofrågorna. Allt detta måste också ske med internationellt samarbete där alla bidrar utifrån sina förutsättningar på europeisk, makroregional, nationell, regional och lokal nivå.

Västerås förbindelser med omgivningen och till den inre marknaden gör det lätt att ta sig till Västerås. Flera stora internationella företag har sitt säte här. Vi har framstående kluster – inom energi, automation, tåg, välfärd och hälsa – som löser morgondagens utmaningar. I Västerås hittar du många olika nationaliteter och stor kulturell mångfald, vilket märks bland annat i restaurangutbudet och i civilsamhället. Det här gör oss väl rustade inför framtiden.

För vem

Något för alla / Vem kan få?

Samarbeten inom EU och EU-program

Företag, myndigheter och organisationer kan ansöka om EU-finansiering till projekt. Förvaltningar och kommunala bolag kan delta i olika internationella samarbeten genom nätverk eller projekt. På så sätt ser vi till att de skatter som du betalar till staden blir mer värda.

EU-samarbete

EU-flagga och texten Europa Direkt Västerås

Din direktlänk till EU

Europa Direkt Västerås hjälper dig att få svar på dina frågor om EU. Hit kan du vända dig om du vill ha partipolitiskt neutral information om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker.

Europa Direkt Västerås

Så här jobbar vi

Vårt internationella arbete används som ett verktyg för att utveckla Västerås, samtidigt som vi använder externt stöd och finansiering för detta. Vi påverkar och omsätter också demokratiska beslut, som har fattats i internationella sammanhang utifrån Västerås förutsättningar. Det gör vi till exempel i projekt, nätverk eller i kontakter med våra vänorter. EU spelar en stor roll, men även Vinnova, SIDA, Nordiska ministerrådet och andra aktörer. För att förbereda barn och ungdomar för ett alltmer globalt samhälle där kunskap om vår omgivning och olika kulturer är nödvändig, deltar våra skolor i internationella samarbeten. Vi använder följande strategier:

  • Vi är proaktiva.
  • Vi säkerställer mervärde och ömsesidig nytta.
  • Vi tänker globalt och agerar lokalt. 
  • Vi utgår från flernivåperspektiv, vilket betyder att vi sätter Västerås i ett större sammanhang.

I Västerås stads policy för internationellt arbete kan du läsa mer om vi hur arbetar och vilka strategier vi använder.

Västerås stads policy för internationellt arbete Pdf, 682.4 kB.

Västerås stads riktlinje för internationellt arbete Pdf, 349.9 kB.

Västerås stads Policy for the international work - in English (policyn på engelska) Pdf, 280.8 kB.

Västerås stads Grundlagen für internationale Arbeit - in Deutsch (policyn på tyska) Pdf, 226.8 kB.

Så här gör du

Om du har frågor om internationella samarbeten kontaktar du Västerås stads internationella strateg. Vill du veta mer om Västerås stads skolverksamheter kontaktar du Västerås stads EU-samordnare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss. Du som representerar Västerås stad kan få råd om till exempel var du kan söka stöd, vad du ska tänka på när det gäller administration av internationella projekt eller hur du hittar en partner för samarbete. Du kan också få tips om vilka nätverk som finns och om aktuella informationsmöten.

Kontakta oss

Charlotta Filling

Strateg

Internationellt arbete

Adress: Charlotta Filling, Stadshuset, rum A185, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 26 36

charlotta.filling@vasteras.se