De rätta svaren

Här nedan kan du läsa de rätta svaren.

Fråga 1: Europeiska Unionen (EU) bildades 1993

Europeiska kol- och stålgemenskapen bildas 1952

Europeiska ekonomiska gemenskapen bildas 1958 (EG bildades med en tullunion och en ekonomisk och atomgemenskap)

Europeiska unionen bildas 1993. Då utökades unionen till att även omfatta en monetär union med en gemensam valuta.

Fråga 2: Europadagen firas till minne av Schumandeklarationen 1950 för att bevara fred och skapa välstånd

Efter andra världskriget ville man inte ha fler krig. Robert Schuman, Frankrikes utrikesminister, presenterade sin plan för hur man skulle undvika fler krig den nionde maj 1950. Genom att skapa en gemensam produktion av kol och stål, där Frankrike och Tyskland är lika beroende av varandra, menade Schuman att ett krig skulle bli praktiskt omöjligt.

Att på olika sätt vara beroende av varandra gör att man undviker att starta krig, eftersom det snart kommer att påverka ens eget land negativt.

Fråga 3: Jessika Roswall är Sveriges nya EU-minister.

Fråga 4: EU:s nettoutsläpp av växthusgaser minska med minst 55% fram till 2030 enligt EU:s klimatlag.

Fråga 5: 2035 förbjuds försäljning av nya bensin- och dieselbilar.

Fråga 6: 1 miljon namnunderskrifter

För att EU ska ta ställning till ett medborgarinitiativ krävs 1 miljon namnunderskrifter från minst 7 olika EU-länder.

Ett medborgarinitiativ är ett sätt att aktivt bidra till EU:s politik. Initiativet innebär en uppmaning till EU-kommissionen att ta fram nya lagar.
https://europa.eu/citizens-initiative/_sv

Exempel på ett medborgarinitiativ som har blivit lag är förbud att använda burar eller boxar för vissa djur t.ex. värphöns, kaniner och suggor.

Fråga 7: Med sjukförsäkringskortet kan du få offentlig vård och betala samma avgift som invånarna i Spanien.

Fråga 8: Varor som ska säljas på EU:s inre marknad måste uppfylla EU:s säkerhets- och miljökrav.

 

Fråga 9: 2023 är Europaåret för kompetens.

Fråga 10: Det finns 21 svenska ledamöter i Europaparlamentet.

Fråga 11: Appen heter ChatGPT

Fråga 12: EU:s inre marknad har funnits i 30 år.

Fråga 13: Erasmus fokuserar på utbildning, ungdomar och idrott

Fråga 14: EU:s läkemedelslagstiftning

Fråga 15:En EU-medborgare har rätt till fri rörlighet. Det innebär rätt att resa, arbeta och bo i ett annat EU-land.

Vill du veta mer om EU?

Europa Direkt Västerås har i uppdrag från Europakommissionen att berätta om hur vi i Västerås påverkas av EU och hur västeråsarna kan påverka EU. Vi uppdaterar webben och Facebook när det finns något nytt att berätta.

Prenumerera på uppdateringar av webbsidan

Följ Europa Direkt Västerås på Facebook

EU-flaggan och texten Medfinansieras av Europeiska unionen