Logotyp
Visa sökformulär

Projekt

Västerås stad deltar i ett flertal internationella projekt inom olika områden, av olika storlekar och karaktär som är delfinansierade med EU-medel och pengar från SIDA. Den externa finansieringen ger oss möjligheterna att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i vår kommun.

Pågående projekt

Just nu pågår många internationella projekt inom Västerås stad. Här är några exempel på pågående projekt. Flera ansökningar om start av nya internationella projekt är inskickade och där väntar vi på svar.

Utveckla invånardialog med Jinan

2015 fick Västerås stad 2,4 miljoner kronor av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) för att under tre år utveckla invånardialog med staden Jinan i Kina. ICLD:s verksamhet finansieras helt och hållet med statliga pengar från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). Sedan 1994 har Västmanland ett samarbete med Shandongprovinsen. Samarbetet är ett sätt att stödja och utveckla kontakter med näringsliv och hållbara lösningar.

Hösten 2015 reste en delegation med deltagare från stadsledningskontoret och tekniska kontoret till Jinan för att se hur Jinan arbetar med invånardialog och för att komma överens om inom vilka områden samarbetet ska ske. Valet föll på att arbeta med invånardialog inom park- och naturområdet. Totalt reser Västerås stad till Jinan tre gånger och Västerås stad tar emot delegationer vid tre tillfällen från Jinan. Syftet med resorna är att ta fram och utveckla verktyg för invånardialog.

Under projektet har en trespråkig broschyr tagits fram som beskriver arbetet med invånardialog i Jinan och Västerås.

Broschyr om invånardialog.PDF

Inför den första resan till Jinan gjorde Västerås stad en film om hur invånardialog används i trygghetsprojekt. 

För mer information kontakta Charlotta Filling via 021-39 00 00.

NonHazCity – ett kemikaliesmart EU-projekt

Västerås stad deltar i ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Projektet som har fått namnet NonHazCity ska bland annat genomföra analyser av avloppsvatten samt informationskampanjer som ska leda till att mängderna skadliga ämnen till havet ska minskas.

I projektet deltar arton partners från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Från Sverige deltar Västerås stad, Stockholm stad, som leder Sveriges del i projektet, och Sveriges lantbruksuniversitet. Deltagarna består av reningsverk, miljöorganisationer, universitet, kommuner och andra myndigheter från dessa länder.

NonHazCity startade i mars 2016 och pågår i tre år. Projektets totala budget för de 18 parterna är cirka 3,5 miljoner euro. Finansieringen kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektbudgeten för Västerås stad är cirka 200 000 euro (1,8 MSEK).

De deltagande städerna ska:

 • Ta fram kemikaliehandlingsplaner för exempelvis byggande, upphandling och kemikalieregister.
 • Få bättre kunskap om vilka källor till skadliga ämnen som är mest relevanta att åtgärda lokalt.
 • Stötta lokala verksamheter att bli mer kemikaliesmarta.
 • Genomföra informationskampanjer som ökar medvetenheten om miljögifter hos befolkningen.

För mer information om NonHazCity, kontakta Caroline Söderlund, 021-39 13 07.

Läs mer på projektets egen webbplatslänk till annan webbplats och på bloggen Giftfritt Västeråslänk till annan webbplats.

Logotyper för de parter som samarbetar kring NonHazCity

Bredbandsutveckling

Västerås stad arbetar intensivt med att utveckla bredbandet i hela Mälardalsregionen. Syftet är att utveckla en ny generation bredband som ska fungera som plattform för en bättre välfärd med stöd av digitala verktyg. Projekten ”Hållbar IT” och ”Digital agenda i Mälardalen” är två exempel på projekt där vi lägger grunden för kapacitet, nätverk och strategiska partnerskap. Vi samarbetar med aktörer som ligger längst fram när det gäller teknisk kunskap, idéer och talanger.

Robotikbaserad teknologi som stödjer självständigt boende för äldre

Vård- och omsorgsprojektet ”SILVER” ska undersöka och upphandla utveckling av ny robotikbaserad teknologi för att stödja självständigt boende för äldre. Projektet är ett samarbete med innovationsmyndigheter i Sverige, Holland och Storbritannien. Arbetet med SILVER har också bidragit till flera nya samarbeten.

Mer information om projektet SILVERlänk till annan webbplats

Partnerskap mellan Gaborone City Council, Botswana och Västerås stad

Västerås stad har ett partnerskap med Gaborone City Council, Botswana. Tanken med partnerskapet är att ta hand om sopor på ett bättre sätt. Sedan 1 juli 2016 pågår projektet "Waste not". Det ska öka den lokala demokratin genom att ge invånarna chansen att påverka sin närmiljö. I Gaborone ska för första gången ett bostadsområde få möjligheten att källsortera sitt hushållsavfall. Återvinningsstationer ska byggas i området. Vi bidrar med vår kunskap från Sverige. Genom projektet får vi ökad förståelse för hur vi kan hjälpa nysvenskar i Västerås att källsortera. Projektet är treårigt och drivs av VafabMiljö, Mimer och Västerås stad. Det finansieras av Internationellt centrum för lokal demokrati (Sida).

Avslutade EU-projekt

Här är exempel på några Västerås stads avslutade internationella projekt.

Utveckling av cykelturismen i Östersjöregionen

”Baltic Sea Regional Cycling Tourism” syftar till att utveckla cykelturismen i Östersjöregionen. Genom samarbete med partner i länderna kring Östersjön ska projektet ta fram verktyg och idéer för en hållbar trafiksituation i Baltikum och göra cykelturism till ett attraktivt alternativ.

Automation region

Projektet ”Automation region” hade som syfte att utveckla ett företagskluster i världsklass inom området automation. Automation omfattar alla system för mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Klustret ”Automation region” fick ytterligare bidrag för att under två år vidareutveckla arbetet inom kärnområdena industrirobotik, fältrobotik, internationalisering och innovationsstöd. Det nuvarande klustret omfattar Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala och Örebro län. 

Mer information om det utvecklade klustret hittar du härlänk till annan webbplats

Robotdalen

”Robotdalen” är ett svenskt robotikinitiativ med Mälardalens högskola som projektägare. Projektet syftade till att utveckla ett kluster för att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotbaserad automation. Projektet omfattade aktörer i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Mer information om Robotdalen hittar du härlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Charlotta Filling

Strateg

Internationellt arbete

Adress: Charlotta Filling, Stadshuset, rum B218, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 26 36

Det här händer i Västerås

 • Näringslivsträff om Kvicksund

  Den 6 mars anordnar Västerås stad och Eskilstuna kommun en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar och hur Kvicksund kan utveckla...

Nytt i Västerås

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

 • Northvolts vd: "Västerås är starkt kompetensmässigt" 

  Northvolt plockade för en tid sen ut 8 svenska kommuner och 2 finska som man kunde tänka sig att placera sin batterifabrik i. Därefter valde företaget ut två kommuner – Västerås och Skellefteå, som nu tampas om att få batterifabriken. Nu närmar det sig ett beslut. På torsdagen besökte Northvolts vd ...

Hjälpte informationen på denna sida dig?