Bostads AB Mimer

Bostads AB Mimer bildades 1920 och förvaltar cirka 11 500 lägenheter och drygt 500 lokaler.

Mimer har ett varierat bostadsbestånd. Fastigheterna finns inom de flesta bostadsområden i Västerås samt i Skultuna. Totalt bor cirka 21 000 västeråsare i Mimers lägenheter.

Information om Bostads AB Mimer

  • Mikael Källkvist är vd för bolaget.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Linn Wegemo (V)

1:e vice ordförande:
Amanda Grönlund (KD)

2:e vice ordförande:
Solveig Nygren (M)

Ledamöter:
Mikael Dimgård (S)
Lena Andersson Holmstedt (S)
Per-Inge Ahlbäck (S)
Dorine Snäckerström (S)
David Sundén (C)
Anna Hård af Segerstad (M)
Ulf Höglund (M)
Erik Johansson (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Anders Duvkär (L)