VafabMiljö kommunalförbund

VafabMiljö svarar för att hushållsavfallet i regionen tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Med moderna anläggningar och hög kompetens kan VafabMiljö hjälpa företag med allt avfall.

VafabMiljö ansvarar för verksamheten vid återbruken, där hushållen kan sortera sitt grovavfall och lämna elavfall, farligt avfall med mera.

VafabMiljös biogasanläggning på Gryta bedöms som en farlig verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningens lägre krav.

Information om anläggningar med farlig verksamhet

Information om VafabMiljö kommunalförbund Länk till annan webbplats.

Kommunalförbundets protokoll Länk till annan webbplats.

  • Sabine Dahlstedt är förbundsdirektör för VafabMiljö. 

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Staffan Jansson (S)

Ersättare
Elisabeth Unell (M)