Visa sökformulär

Västerås marknad och näringsliv AB

Vårt uppdrag är att marknadsföra Västerås som en attraktiv etablerings- och besöksort samt medverka till att stärka Västerås attraktionskraft. 

Affärsidé
Utvecklingsbolaget Västerås marknad och näringsliv AB skapar tillväxt, stolthet och framtidstro i Västerås. Genom vår proaktivitet och samhandling görs det fler och hållbara affärer. Våra professionella erbjudanden stimulerar till ökad kunskap, fler besök och etableringar i ett attraktivt Västerås.

Uppdrag
Västerås marknad och näringsliv AB är Västerås stads marknads och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt vilket bidrar till ökad kunskap, fler besökare och etableringar samt stärker Västerås platsvarumärke. Bolaget arbetar utifrån tre affärsområden Visit, Expectrum och Invest.

Vd för bolaget är Eva Lilja.

Västerås marknad och näringslivs styrelse Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter:

  • Besöksadress: Västerås marknad och näringsliv AB, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
  • Postadress: Västerås marknad och näringsliv AB, 721 87 Västerås
  • Telefon: 021-39 00 00

Information om Västerås marknad och näringsliv AB Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Eva Lilja

Näringslivsdirektör, Västerås Stad och vd, Västerås marknad & näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 11

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Bra länkar

Bra länkar