Västerås parkerings AB

Bolagets uppgifter är att samordna arbetet med Västerås parkeringsplatser och att arbeta för att öka stadens andel av antalet parkeringsplatser.

Finansiering av nya parkeringsplatser ska möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.

  • Thomas Wulcan är VD för bolaget.
    För mer information om bolaget, kontakta Västerås stad på 021- 39 00 00.

Parkera i Västerås – information om var du kan parkera, vad det kostar, hur du betalar med mera

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Mattias Hedman (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Vakant (M)
Hans Eckerrot (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anna Östholm (L)

Styrelseprotokoll Västerås parkerings AB, år 2020

DokumenttypProtokoll Västerås parkerings AB 2020-02-02 Pdf, 147.9 kB.Protokoll Västerås parkerings AB 2020-05-18 Pdf, 152.1 kB.Protokoll Västerås parkerings AB 2020-10-01 Pdf, 107.2 kB.Protokoll Västerås parkerings AB 2020-10-09 Pdf, 148.4 kB.Protokoll Västerås parkerings AB 2020-11-17 Pdf, 126.6 kB.Protokoll Västerås parkerings AB 2020-12-09 Pdf, 143.8 kB.


Styrelseprotokoll Västerås parkerings AB, år 2021Protokoll Västerås parkerings AB 2021-03-09 Pdf, 158.6 kB.Protokoll Västerås parkerings AB 2021-05-11 Pdf, 138.2 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2021-06-15 Pdf, 111.8 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2021-10-12 Pdf, 148.9 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2021-10-21 Pdf, 106.7 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2021-12-07 Pdf, 5.7 MB.


Styrelseprotokoll Västerås parkerings AB, år 2022Protokoll Västerås Parkerings AB 2022-03-08 Pdf, 4.7 MB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2022-05-16 Pdf, 5.1 MB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2022-10-11 Pdf, 417.3 kB.


Styrelseprotokoll Västerås parkerings AB, år 2023Protokoll Västerås parkerings AB 2023-02-22 Pdf, 144.8 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2023-03-09 Pdf, 268.7 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2023-06-01 Pdf, 266.1 kB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2023-10-12 Pdf, 6 MB.Protokoll Västerås Parkerings AB 2023-12-06 Pdf, 5.2 MB.


Styrelseprotokoll Västerås parkerings AB, år 2024Protokoll Västerås Parkerings AB 2024-02-20 Pdf, 4.6 MB.