Visa sökformulär

Västerås parkerings AB

Bolagets uppgifter är att samordna arbetet med Västerås parkeringsplatser och att arbeta för att öka stadens andel av antalet parkeringsplatser.

Finansiering av nya parkeringsplatser ska möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Investeringar i två parkeringshus har skett på Öster Mälarstrand och framöver planeras investeringar i parkeringshus i Oxbackens centrum och inom Mälarporten.

  • Thomas Wulcan är VD för bolaget.
    För mer information om bolaget, kontakta Västerås stad på 021- 39 00 00.

Parkera i Västerås – information om var du kan parkera, vad det kostar, hur du betalar med mera

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Anna Thunell (MP)

1:e vice ordförande:
Anna Hård af Segerstad (M)

Ledamöter:
Solveig Nilsson (S)
Mattias Hedman (S)
Anna Östholm (L)
Ulf Jansson (C)
Stefan Lindh (M)
Erik Degerstedt (M)
Kenneth Nilsson (SD)