Västerås parkerings AB

Bolagets uppgifter är att samordna arbetet med Västerås parkeringsplatser och att arbeta för att öka stadens andel av antalet parkeringsplatser.

Finansiering av nya parkeringsplatser ska möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.

  • Thomas Wulcan är VD för bolaget.
    För mer information om bolaget, kontakta Västerås stad på 021- 39 00 00.

Parkera i Västerås – information om var du kan parkera, vad det kostar, hur du betalar med mera

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Hans Eckerrot (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Holmlund (L)