Visa sökformulär

Västerås stads Strategiska fastigheter AB

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av betydelse för stadens utveckling.

Bolaget har fyra dotterbolag: Västerås flygfastigheter AB, Geddeholms AB, Utvecklingsfastigheter AB och Västerås fastighet Kungsängen AB.

  • Hans Näslund är vd för bolaget. Isabell Lundberg är VD för dotterbolagen. För mer information om bolaget kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Maria Kesselring (S)

1:e vice ordförande:
Thomas Olsson (L)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Birgitta Wiklander (S)
Jan Hammer (S)
Örjan Rosell (L)
Mats Eriksson (C)
Mikael Vilbaste (MP)
Gert Åkerman (M)
Anders Gestrin (M)
Gunnar Anell (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Lars Lithammer (V)