Västerås stads Strategiska fastigheter AB

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av betydelse för stadens utveckling.

Bolaget har tre dotterbolag: Västerås flygfastigheter AB, Geddeholms AB och Västerås fastighet Kungsängen AB.

  • Hans Näslund är vd för bolaget. Isabell Lundberg är VD för dotterbolagen. För mer information om bolaget kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Per-Otto Glenne (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Holmlund (L)