Visa sökformulär

Västerås stadshus AB

Västerås stadshus AB är Västerås stads koncernbolag. Västerås stadshus AB äger de andra kommunala bolagen som till exempel Mimer och Mälarenergi.

Västerås stadshuset sett underifrån mot en blå himmel

Västerås stadshus AB bildades under år 2016. Tanken med bolaget är att hela koncernen Västerås stad med dess dotterbolag ska få en tydligare styrning och stärka Västerås utveckling genom ökad samverkan och effektivisering.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Staffan Jansson (S)

1:e vice ordförande
Amanda Grönlund (KD)

2:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M)

Ledamöter
Ann-Louise Molin Östling (S)
Jonas Cronert (S)
Solveig Nilsson (S)
Anna Maria Romlid (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Eleonore Lundkvist (M)
Anna Nordin (M)
Erik Johansson (SD)
Caroline Frisk (SD)
Roger Haddad (L)

Ersättare
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)
Mikael Sandberg (S)
Thomas Karlsson (S)
Maria Kesselring (S)
Hawar Asaiesh (V)
Monica Stolpe Nordin (C)
Samuel Stengård (KD)
Johan Henriksson (M)
Stefan Lindh (M)
Klara Helin (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)
Anders Bäckström (SD)
Anna Lundberg (L)