Visa sökformulär

Västerås stadshus AB

Västerås stadshus AB är Västerås stads koncernbolag. Västerås stadshus AB äger de andra kommunala bolagen som till exempel Mimer och Mälarenergi.

Västerås stadshuset sett underifrån mot en blå himmel

Västerås stadshus AB bildades under år 2016. Tanken med bolaget är att hela koncernen Västerås stad med dess dotterbolag ska få en tydligare styrning och stärka Västerås utveckling genom ökad samverkan och effektivisering.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Staffan Jansson (S)

1:e vice ordförande
Jesper Brandberg (L)

2:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M)

Ledamöter
Carin Lidman (S)
Ann-Louise Molin Östling (S)
Anna Lundberg (L)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Anna Thunell (MP)
Anna Hård af Segerstad (M)
Marcus Jacobson (M)
Emil Thessén (-)
Anna Maria Romlid (V)
Amanda Grönlund (KD)

Ersättare
Solveig Nilsson (S)
Jonas Cronert (S)
Maria Kesselring (S)
Erik Ödmansson (L)
Jacob Axelson (L)
Monica Stolpe Nordin (C)
Markus Lindgren (MP)
Caroline Högström (M)
Eleonore Lundkvist (M)
Stefan Lindh (M)
Erik Johansson (SD)
Hawar Asaiesh (V)
Samuel Stengård (KD)