Logotyp
Visa sökformulär

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund ägs av Västerås stad, Surahammars och Hallstahammars kommuner och bildades 2001. Kommunalförbundets uppgift är att bedriva räddningstjänst i området.

Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer.

Verksamheten styrs av två handlingsprogram varav ett gäller den operativa räddningstjänsten och det andra gäller den förebyggande verksamheten.

Det finns två lagar som i första hand berör verksamheten.

  • ”Lag om skydd mot olyckor” beskriver vilka skyldigheter den enskilde, kommunen och staten har när det gäller skydd mot olyckor.
  • ”Lag om brandfarliga och explosiva varor” handlar om att hantering av brandfarliga och explosiva varor skall ske på rätt sätt.
Tack för din återkoppling!
Berätta gärna varför du upplevde att sidan inte hjälpte dig.
Dina synpunkter hjälper oss att förbättra vår webbplats.
E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.