Visa sökformulär

Västerås Marknad & Näringsliv AB

Vårt uppdrag är att marknadsföra Västerås som en attraktiv etablerings- och besöksort samt medverka till att stärka Västerås attraktionskraft. 

Affärsidé
Utvecklingsbolaget Västerås Marknad & Näringsliv skapar tillväxt, stolthet och framtidstro i Västerås. Genom vår proaktivitet och samhandling görs det fler och hållbara affärer. Våra professionella erbjudanden stimulerar till ökad kunskap, fler besök och etableringar i ett attraktivt Västerås.

Uppdrag
Västerås Marknad & Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar. För att klara sitt uppdrag arbetar bolaget utifrån två affärsområden; Visit och Invest. Bolaget har även en enhet för strategiska projekt som arbetar operativt med att genomföra strategiska evenemang som stärker platsvarumärket.


Vd för bolaget är Eva Lilja och styrelsens ordförande är Anders Teljebäck (S).

Kontaktuppgifter:

  • Besöksadress: Västerås Marknad & Näringsliv AB, expectrum, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
  • Postadress: Västerås Marknad & Näringsliv AB, 721 87 Västerås
  • Telefon: 021-390000
    Läs mer om Västerås Marknad & Näringsliv ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Eva Lilja

Näringslivsdirektör, Västerås Stad och vd, Västerås Marknad & Näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 11

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?