Visa sökformulär

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen består av fem verksamhetsområden och fem enheter med tillsammans cirka 4 200 anställda.

Vi organiserar och bedriver kommunal verksamhet

Vi organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det femte verksamhetsområdet hanterar de delar inom förvaltningen som utgör stöd och komplettering till den linjelagda pedagogiska verksamheten. Här ingår bland annat Vuxenutbildningscentrum, som ansvarar för vuxenutbildningsfrågorna i kommunen.

Vi bistår med sakkunskap

Vi bistår med sakkunskap till förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Vår uppgift

Vår uppgift är bland annat att

  • ta fram underlag för beslut i strategiska frågor
  • teckna avtal med olika utförare
  • följa upp och utvärdera verksamheterna samt
  • bevaka forskning och utveckling inom nämndernas verksamhetsområden.

I uppdraget ingår även

  • nämndadministration, ärendehantering och arkivering
  • ersättningar, statistik, redovisning och fakturahantering.

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område kontaktar du registrator Inger Skoog, se under rubriken Kontakta oss nedan. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Läs mer om offentlig handling här

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

Tord Karlsson

Tillförordnad biträdande direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 01

Inger Skoog

Registrator Nämndenheten

Telefon: 021-39 36 01

Patrik Skanser

Nämndsekreterare Nämndenheten med ansvar för förskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefon: 021-39 76 04

Cattis Olsson

Nämndsekreterare Nämndenheten med ansvar för grundskolenämnden

Telefon: 021-39 26 38

Anna Olofsson Carstedt

Verksamhetschef Förskoleverksamheten

Telefon: 021-39 18 28

Erik Johansson

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs F-5

Telefon: 021-39 21 86

Mia Lindh

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs 6-9

Telefon: 021-39 12 46

Leif Larsson

Verksamhetschef Gymnasieverksamheten

Telefon: 021-39 81 01

Bengt Larsson

Verksamhetschef Beställarverksamheten

Telefon: 021-39 17 46

Bengt Karlsson

Enhetschef Ekonomi- och planeringsenheten

Telefon: 021-39 81 11

Tord Karlsson

Enhetschef Enheten för styrningsstöd

Telefon: 021-39 84 01

Carina Anderberg Löfgren

Enhetschef HR-enheten

Telefon: 021-39 11 50

Johanna Andersson

Enhetschef IKT-enheten

Telefon: 021-39 12 70

Eva Dahlgren

Enhetschef Nämndenheten

Telefon: 021-39 76 02

Andreas Jansson

Kommunikationsansvarig Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 14 46

Hjälpte informationen på denna sida dig?