Visa sökformulär

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av fem verksamhetsområden och fyra enheter med cirka 4300 anställda. Tillsammans arbetar vi för de cirka 31700 personer som finns i pedagogiska verksamheter i Västerås.

Vi bedriver kommunal skolverksamhet

Vi organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det femte verksamhetsområdet ansvarar för skolmåltider, skolskjuts, vikarier och naturskolan. Det ansvar också för vuxenutbildning och hjälper personer att komma närmare utbildning och arbete.

Några av de fyra enheterna arbetar övergripande för skolstaden Västerås, medan andra stöttar verksamhetsområdena.

Vi arbetar på uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Begära ut offentlig handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område kontaktar du registrator Inger Skoog, se under rubriken Kontakta oss nedan. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Läs mer om offentlig handling här

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

Tord Karlsson

Biträdande direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 01

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Inger Skoog

Registrator Nämndenheten

Telefon: 021-39 36 01

Lena Jarl

Nämndsekreterare Nämndenheten med ansvar för förskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefon: 021-39 31 12

Patrik Skanser

Nämndsekreterare Nämndenheten med ansvar för grundskolenämnden

Telefon: 021-39 76 04

Anna Olofsson Carstedt

Verksamhetschef Förskoleverksamheten

Telefonnummer: 021-39 18 28

Erik Johansson

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs F-6

Telefon: 021-39 21 86

Mia Lindh

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs 7-9

Telefon: 021-39 12 46

Andreas Hultin

Tillförordnad verksamhetschef Gymnasieverksamheten

Telefon: 021-39 29 97

Helena Clementson

Verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad

Telefonnummer: 021-39 11 05

Bengt Karlsson

Enhetschef Ekonomi- och planeringsenheten

Telefonnummer: 021-39 81 11

Carina Anderberg Löfgren

Enhetschef HR-enheten

Telefon: 021-39 11 50

Johanna Andersson

Enhetschef IKT-enheten

Telefon: 021-39 12 70

Eva Dahlgren

Enhetschef Nämndenheten

Telefon: 021-39 76 02

Hjälpte informationen på denna sida dig?