Visa sökformulär

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av sex verksamhetsområden och tre enheter med cirka 4300 anställda. Tillsammans arbetar vi för de cirka 31700 personer som finns i pedagogiska verksamheter i Västerås.

Vi bedriver kommunal skolverksamhet

Vi organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det femte verksamhetsområdet ansvarar för skolmåltider, skolskjuts, vikarieförmedling, vuxenutbildning samt hjälper personer att komma närmare utbildning och arbete. Det sjätte verksamhetsområdet ansvarar för hemkommun, kansli och kommunikation, och de flesta funktioner i verksamhetsområdet arbetar övergripande för skolstaden Västerås.

De tre enheterna stöttar verksamhetsområdena.

Vi arbetar på uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Begära ut offentlig handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område mejlar du till oss. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Mejla till: buf[at]vasteras.se

Information om offentlig handling

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

Hanna Söderberg

Nämndsekreterare Hemkommun- och kanslienheten med ansvar för förskolenämnden

Telefon: 021-39 76 06

Alice Helander

Nämndsekreterare Hemkommun- och kanslienheten med ansvar för grundskolenämnden

Telefon: 021-39 93 03

Linn Persson

Nämndsekreterare Hemkommun- och kanslienheten med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefon: 021-39 31 12

Anna Olofsson Carstedt

Verksamhetschef Förskoleverksamheten

Telefon: 021-39 18 28

Erik Johansson

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs F-6

Telefon: 021-39 21 86

Mia Lindh

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs 7-9

Telefon: 021-39 12 46

Stefan Remne

Verksamhetschef Gymnasieverksamheten

Telefon: 021-39 20 99

Helena Clementson

Verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad

Telefon: 021-39 11 05

Kristina Dhenstrand

Verksamhetschef Hemkommun, kansli och kommunikation

Telefon: 021-39 93 51

Johanna Andersson

Enhetschef Digitalisering och utveckling

Telefon: 021-39 12 70

Bengt Karlsson

Enhetschef Ekonomi- och planeringsenheten

Telefon: 021-39 81 11

Carina Anderberg Löfgren

Enhetschef HR-enheten

Telefon: 021-39 11 50