Visa sökformulär

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av fem verksamhetsområden och tre enheter med cirka 5500 anställda. Tillsammans arbetar vi för de cirka 36000 personer som finns i pedagogiska verksamheter i Västerås.

Vi driver kommunal skolverksamhet

Vi organiserar och driver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån tre verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det fjärde verksamhetsområdet ansvarar för vuxenutbildning samt skolmåltider och vikarieförmedling. Det femte verksamhetsområdet ansvarar för hemkommun, nämnd och beredning samt resursplanering och skolskjuts, och de flesta funktioner i verksamhetsområdet arbetar övergripande för skolstaden Västerås. Det finns också tre enheter som stöttar verksamhetsområdena.

Vi arbetar på uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden.

Begära ut offentlig handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område mejlar du till oss. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Mejla till: buf[at]vasteras.se

Information om offentlig handling

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

Linnea Sten

Nämndsekreterare Nämnd- och beredningsenheten med ansvar för förskolenämnden och utbildningsnämnden

Telefon: 021-39 26 38

Rangeen Zakholy

Nämndsekreterare Nämnd- och beredningsenheten med ansvar för grundskolenämnden

Telefon: 021-39 93 03

Anna Olofsson Carstedt

Verksamhetschef Förskoleverksamheten

Telefon: 021-39 18 28

Erik Johansson

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs F-6

Telefon: 021-39 21 86

Mia Lindh

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs 7-9

Telefon: 021-39 12 46

Stefan Remne

Verksamhetschef Gymnasieverksamheten

Telefon: 021-39 20 99

John-John Ernstsson

Verksamhetschef Vuxenutbildning och stöd

Telefon: 021-39 41 82

Sara Drew

Tillförordnad verksamhetschef Strategiskt ledningsstöd

Telefon: 021-39 24 65

Johanna Andersson

Enhetschef Digitalisering och utveckling

Telefon: 021-39 12 70

Bengt Karlsson

Enhetschef Ekonomi- och planeringsenheten

Telefon: 021-39 81 11
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ulrika Emmoth

Enhetschef HR-enheten

Telefon: 021-39 74 65