Visa sökformulär

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av sex verksamhetsområden och tre enheter med cirka 5500 anställda. Tillsammans arbetar vi för de cirka 36000 personer som finns i pedagogiska verksamheter i Västerås. Vi arbetar också för de invånare som behöver arbetsmarknadsinsatser.

Vi bedriver kommunal skolverksamhet

Vi organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det femte verksamhetsområdet ansvarar för skolmåltider, vikarieförmedling, vuxenutbildning samt hjälper personer att komma närmare utbildning och arbete. Det sjätte verksamhetsområdet ansvarar för hemkommun, kansli och resursplanering samt skolskjuts, och de flesta funktioner i verksamhetsområdet arbetar övergripande för skolstaden Västerås.

De tre enheterna stöttar verksamhetsområdena.

Vi arbetar på uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Begära ut offentlig handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område mejlar du till oss. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Mejla till: buf[at]vasteras.se

Information om offentlig handling

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

Hanna Söderberg

Nämndsekreterare Hemkommun- och kanslienheten med ansvar för förskolenämnden

Telefon: 021-39 76 06

Cattis Olsson

Nämndsekreterare Hemkommun- och kanslienheten med ansvar för grundskolenämnden

Telefon: 021-39 26 38

Alice Helander

Nämndsekreterare Hemkommun- och kanslienheten med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefon: 021-39 93 03

Anna Olofsson Carstedt

Verksamhetschef Förskoleverksamheten

Telefon: 021-39 18 28

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Erik Johansson

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs F-6

Telefon: 021-39 21 86

Mia Lindh

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs 7-9

Telefon: 021-39 12 46

Stefan Remne

Verksamhetschef Gymnasieverksamheten

Telefon: 021-39 20 99

Helena Clementson

Verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad samt tillförordnad HR-chef

Telefon: 021-39 11 05

Kristina Dhenstrand

Verksamhetschef Hemkommun och kansli

Telefon: 021-39 93 51

Johanna Andersson

Enhetschef Digitalisering och utveckling

Telefon: 021-39 12 70

Bengt Karlsson

Enhetschef Ekonomi- och planeringsenheten

Telefon: 021-39 81 11