Visa sökformulär

Individ- och familjeförvaltningen

Vi är 650 medarbetare som arbetar på uppdrag av individ- och familjenämnden.

Vårt uppdrag

Individ- och familjeförvaltningens uppdrag är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. Vi ska också visa på olika möjligheter för den som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vi ska alltid ta hänsyn till barnets bästa och målet med vårt arbete är att människor på sikt själva ska klara sin vardag.

Socialtjänstens hus

Nu finns vi på Sigurdsgatan 21E vid centralstationen (sidan mot Mälaren). De som behöver socialtjänstens stöd kommer att mötas av funktionella och moderna lokaler som är utformade utifrån deras behov och vi blir lätta att hitta. Medarbetarna samlas från dagens tio olika adresser till en. Det innebär bättre möjligheter att samverka och effektivisera arbetet, samtidigt som medarbetarna får ändamålsenliga och anpassade lokaler.

Här hittar du mer information om huset Länk till annan webbplats.

Byggplatsen den oktober 2021

Socialtjänstens hus ingång

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon på individ- och familjeförvaltningen, kan du antingen ringa via kommunens växel 021-39 00 00 eller mejla till registrator på förvaltningen via e-postadressen ifn@vasteras.se

Förvaltningens ledningsgrupp

Anna

Magnus Edström, tf direktör och verksamhetschef för Område barn och ungdom
021-39 20 54

Anna

Päivi Viistensaari, tf verksamhetschef för Område vuxen
021-39 37 90

Personbild på Mikaela Lantz.

Karin Mattsson, ekonomichef
021-39 25 06

Anna

Fredrik Lindell, utvecklingschef
021-39 77 69

Malin Anneteg, vik kommunikationsansvarig
021-39 18 11