Visa sökformulär

Individ- och familjeförvaltningen

Vi är 650 medarbetare som arbetar på uppdrag av individ- och familjenämnden.

Vårt uppdrag

Individ- och familjeförvaltningens uppdrag är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. Vi ska också visa på olika möjligheter för den som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vi ska alltid ta hänsyn till barnets bästa och målet med vårt arbete är att människor på sikt själva ska klara sin vardag.

Socialtjänstens hus

Just nu byggs Socialtjänstens hus på Sigurdsgatan vid centralstationen. När huset står klart under kvartal 1 år 2022, kommer de som behöver socialtjänstens stöd att mötas av funktionella och moderna lokaler som är utformade utifrån deras behov och vi blir lätta att hitta. Medarbetarna samlas från dagens tio olika adresser till en. Det innebär bättre möjligheter att samverka och effektivisera arbetet, samtidigt som medarbetarna får ändamålsenliga och anpassade lokaler.

Byggplatsen den oktober 2021

Byggplatsen oktober 2021

Här byggs Socialtjänstens hus

Överblicksvy inför byggstart

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon på individ- och familjeförvaltningen (IFF), kan du antingen gå via kommunens växel 021-39 00 00 eller mejla till registrator på IFF via e-postadressen ifn@vasteras.se

Förvaltningens ledningsgrupp

Anna

Christina Klang, direktör
021-39 22 32

Anna

Jonas Boman, verksamhetschef för Område vuxen
021-39 25 25

Anna

Magnus Edström, verksamhetschef för Område barn och ungdom
021-39 20 54

Personbild på Mikaela Lantz.

Karin Mattsson, ekonomichef
021-39 25 06

Anna

Karin Tannergren, HR-chef
021-39 14 77

Anna

Angelica Runqvist, kommunikationsansvarig
021-39 99 62