Skultuna kommundelsförvaltning

Vi är den enda kommundelen inom Västerås stad. Med många verksamheter inom samma organisation har vi möjlighet att samarbeta på ett unikt sätt. Vi har också en egen nämnd som fattar beslut om många delar i vår breda verksamhet.

Skultuna ligger cirka 15 kilometer norr om Västerås city. Inom kommundelen finns bland annat Skultuna, Romfartuna och Haraker. Här bor cirka 5 900 invånare på cirka en fjärdedel av Västerås kommuns yta.

Bred verksamhet

I kommundelen finns bland annat äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, familjecentrum, förskola, grundskola, fritidsgård, gymnasieenhet och bibliotek. Vi sköter också om kommunens gator, parker och idrottsanläggningar i kommundelen.

Fokus på social hållbarhet

Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och framtidstro. Vi vill framför allt att stärka ungas framtidstro och skapa en meningsfull fritid för alla.

Illustration Drömfabriken.

Drömfabriken - Skultunas nya invånararena

Just nu gör vi den största satsningen i Skultuna på många år, den nya invånararenan som ska heta Drömfabriken. Drömfabriken kommer bland annat att bestå av en ny byggnad med Persboskolan, bibliotek och fritidsgård. Men Drömfabriken är mer än nya lokaler.

Drömfabriken skapar möjligheter för invånare att mötas, ta del av - och skapa - aktiviteter som ger mening för sig själva och andra. Delar av de nya lokalerna kommer att öppnas upp för föreningar och invånare efter skoltid.

Vi planerar för att Drömfabriken ska vara klar 2026. Här kan du läsa mer:

Drömfabriken - Skultunas nya invånararena

Vill du jobba hos oss?

Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats med bred verksamhet. Eftersom vi har så många verksamheter i samma organisation har vi lätt att samarbeta över enhetsgränserna. Det är självklart att stötta varandra och det är vi särskilt stolta över. Vi brukar säga att vi är riktigt bra tillsammans.

Här jobbar vi nära varandra och alla är viktiga kuggar i helheten. Vi utvecklar verksamheten tillsammans genom handlingskraft och mod att testa nya idéer. Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och framtidstro.

Om du är nyfiken på att jobba hos oss och vill vara med och bidra så kan du titta om det finns några lediga tjänster just nu:

Lediga tjänster inom Västerås stad

Du är också varmt välkommen att höra av dig till någon av oss längre ner på sidan om du har funderingar!

Filmen om Skultunas verksamheter

Kontakta oss

Henric Sjöblom

Direktör Skultuna kommundelsförvaltning

Tibblevägen 1, Skultunagården

021-39 38 89

skultuna-kommundelsnamnd@vasteras.se

Andréa Dahlqvist

HR-chef Skultuna kommundelsförvaltning

Tibblevägen 1, Skultunagården

021-39 93 88

andrea.dahlqvist@vasteras.se