Visa sökformulär

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda och samordna hela den kommunala verksamheten, driva på och följa upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Stadsledningskontoret består av sex verksamhetsområden. Kontaktuppgifter till respektive verksamhetschef hittar du längst ner på den här sidan.

Strategisk samhällsutveckling

Verksamhetsområde strategisk samhällsutveckling arbetar med att driva den långsiktiga utvecklingen av Västerås. Utgångspunkten för arbetet är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Verksamhetsområdet följer aktivt upp och analyserar nämndernas insatser och prioriteringar när det gäller åtgärder för en hållbar utveckling. Det finns även ett aktivt samarbete med civilsamhället, näringslivet och andra organisationer.
Verksamhetsområdet leds av Christin Tjärnheden.

Digitalisering och verksamhetsutveckling

Verksamhetsområde digitalisering och verksamhetsutveckling planerar, genomför, följer upp, analyserar och utvecklar stadens digitaliseringsprocess samt ansvarar för inköps- och upphandlingsfrågor.
Verksamhetsområdet leds av Jörgen Sandström.

Administration, juridik och säkerhet

Verksamhetsområde administration, juridik och säkerhet ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering och administration. Det innebär bland annat att se till att stadens ärende- och dokumenthantering lever upp till lagens och invånarnas krav på öppenhet, tillgänglighet och begriplighet. Verksamhetsområdet ansvarar också för staden övergripande säkerhetsarbete och ger juridiskt specialiststöd till medarbetare och förtroendevalda.
Verksamhetsområdet leds av Pia Svennerholm Moberg.

Ekonomi och styrning

Verksamhetsområde ekonomi och styrning är Västerås stads övergripande ekonomifunktion. Verksamhetsområdet ansvarar för stadens finansiella frågor samt de kommunala bolagens ekonomi och styrning ur ett ägarperspektiv.
Verksamhetsområdet leds av Cecilia Aldén.

Kommunikation

Verksamhetsområde kommunikation ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla stadens interna och externa kommunikationsarbete. Inriktningen är att all kommunikation ska vara tillgänglig, saklig och begriplig.
Verksamhetsområdet leds av Mats Lindskog.

HR

Verksamhetsområde HR ansvarar för Västerås stads övergripande personalpolitik och arbetsgivarfrågor såsom arbetsgivarvarumärke, kompetensförsörjning, ledarskapsfrågor, lönebildning, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor samt facklig samverkan.
Verksamhetsområdet leds av Kristina Olström.

Ledningsstöd

Som ett stöd till förvaltningens chefer finns en HR-chef och en ekonomichef inom stadsledningskontoret. HR-chef är Maria Thunberg och ekonomichef Joakim Eriksson.

Kontakta oss

Helene Öhrling

Stadsdirektör

Telefon: 021-39 86 00

Christin Tjärnheden

Direktör Strategisk samhällsutveckling/verksamhetschef Strategisk samhällsutveckling

Telefon: 021-39 99 14

Jörgen Sandström

Digitaliseringsdirektör/verksamhetschef Digitalisering och verksamhetsutveckling

Telefon: 021-39 17 40

Pia Svennerholm Moberg

Administrativ chef/verksamhetschef Administration, juridik och säkerhet

Telefon: 021-39 31 31

Mats Lindskog

Kommunikationsdirektör/verksamhetschef Kommunikation

Telefon: 021-39 25 66

Kristina Olström

HR-direktör/verksamhetschef HR

Telefon: 021-39 15 45

Maria Thunberg

HR-chef

Telefon: 021-39 36 16

Hans Nyström

Ekonomidirektör

Joakim Eriksson

Ekonomichef

Telefon: 021- 39 74 13