Vård- och omsorgsförvaltningen

Vi är 3500 medarbetare som arbetar på uppdrag av två nämnder; äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för människor att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv.

Ett uppdrag för ökad livskvalitet

Att jobba med vård och omsorg handlar om att hjälpa de som inte kan ta hand om sig själva fullt ut. Många av våra kunder är äldre eller har funktionsnedsättningar. En del behöver boende, hemtjänst, hemsjukvård eller sysselsättning. Andra behöver tillfällig hjälp, stöd eller avlastning på andra sätt. Det är ett viktigt uppdrag - att skapa möjligheter för människor att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv.

Så här arbetar vi

Personer som känner att de behöver extra hjälp i vardagen kan ansöka om det hos oss. Biståndshandläggare tar då beslut om vilka insatser personen har rätt till, utifrån lagstiftning och vad politikerna i våra nämnder har beslutat ska gälla i Västerås.

De som sedan utför tjänsterna kan vara vår kommunala utförare eller olika privata företag. De allra flesta som är anställda i förvaltningen jobbar just inom den kommunala utföraren. Det kan handla om till exempel olika typer av boenden, hemtjänst, hemsjukvård eller olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Här jobbar allt från sjuksköterskor, undersköterskor, arbets- och fysioterapeuter till socionomer, strateger och chefer.

Vissa personer hos oss jobbar med att beställa och upphandla våra tjänster från olika utförare. Några jobbar med att utreda och ta fram underlag för politiska beslut, några skriver rutiner så att utförarna vet vad som gäller. Utöver detta finns människor som jobbar med innovativa lösningar, att förvalta alla de system vi använder och stödfunktioner som HR, ekonomi och kommunikation.

Vill du arbeta med oss?

Gillar du att möta människor och göra skillnad? På sidan Lediga jobb hittar du aktuella tjänster som du kan söka inom Västerås stad. Välkommen in med din ansökan!

Lediga jobb

I vård- och omsorgsförvaltningen är vi 3 500 medarbetare, allt från sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till socionomer, strateger och chefer. Vill du veta mer om olika yrken inom Västerås stad kan du läsa mer om jobb och karriär och några av våra yrken inom Västerås stad i länken här under.

Våra yrken

Kontakta oss

Christine Wäneskog

Direktör Vård- och omsorgsförvaltningen

021-39 25 87

christine.waneskog@vasteras.se