Visa sökformulär

Individ- och familjeförvaltningen

Vi är 650 medarbetare som arbetar på uppdrag av individ- och familjenämnden.

Vårt uppdrag

Individ- och familjeförvaltningens uppdrag är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. Vi ska också visa på olika möjligheter för den som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vi ska alltid ta hänsyn till barnets bästa och målet med vårt arbete är att människor på sikt själva ska klara sin vardag.

En förvaltning i utveckling

Individ- och familjeförvaltningen i Västerås är i kraftig utveckling. Förändringsarbetet syftar till att skapa en mer snabbfotad verksamhet som lättare kan ställa om till omvärldens snabbt skiftande krav och bli mer kostnadseffektiv. Tyngdpunkten har legat på transparens och delaktighet för att engagera medarbetarna. Förvaltningen har också gått från stora rekryteringsbehov till full bemanning genom ett strategiskt uthålligt arbete med arbetsmiljö och rekrytering.

Socialtjänstens hus

Just nu byggs Socialtjänstens hus på Sigurdsgatan vid centralstationen. När huset står klart under kvartal 1 år 2022, kommer de som behöver socialtjänstens stöd att mötas av funktionella och moderna lokaler som är utformade utifrån deras behov och vi blir lätta att hitta. Medarbetarna samlas från dagens tio olika adresser till en. Det innebär bättre möjligheter att samverka och effektivisera arbetet, samtidigt som medarbetarna får ändamålsenliga och anpassade lokaler.

Här byggs Socialtjänstens hus


Projektet EN socialtjänst

En översyn av både barn- och ungdomsområdet och vuxenområdet har lett till stora utvecklingsprojekt där klienten sätts i fokus och antalet handläggarbyten minskas. Allt för att öka effektiviteten internt samtidigt som man förbättrar verksamheten för dem socialtjänsten är till för. Inom vuxenområdet finns nu en samverkansprocess på plats, och på barn- och ungdomssidan skedde en omorganisation 1 september 2020.

Förvaltningen har också genomfört en översyn av öppenvården. Processerna/arbetssättet i övergångarna mellan myndighetskontoren och öppenvården ska vara enkla, så att behandlingsinsatserna kan komma igång snabbt. För att använda förvaltningens resurser på bästa sätt ska öppenvården arbeta med de familjer där öppenvårdsbehandling är ett verkligt alternativ till placering på HVB eller i familjehem.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon på individ- och familjeförvaltningen (IFF), kan du antingen gå via kommunens växel 021-39 00 00 eller mejla till registrator på IFF via e-postadressen ifn@vasteras.se

Förvaltningens ledningsgrupp

Anna

Christina Klang, direktör
021-39 22 32

Anna

Jonas Boman, verksamhetschef för Område vuxen
021-39 25 25

Anna

Magnus Edström, verksamhetschef för Område barn och ungdom
021-39 20 54

Personbild på Mikaela Lantz.

Karin Mattsson, ekonomichef
021-39 25 06

Anna

Karin Tannergren, HR-chef
021-39 14 77

Anna

Cecilia Cedervall, kommunikationschef
021-39 11 83

Anna

Maria Bly, Administrativ chef
021-39 19 24