Logotyp
Visa sökformulär

Kultur-, idrotts - och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ansvar för att bistå nämnderna med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa beslut.

Inom förvaltningens verksamhetsområde finns stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåthamnar, motionsspår och friluftsområden. Vi har bland annat ansvar för Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum och Stadsbiblioteket.

Föreningsstöd är en del inom förvaltningen som administrerar uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstöd fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar.

Enheten kulturstöd och arrangemang är en del av förvaltningen och har uppdrag att samordna Kultur i äldreomsorgen. Utöver detta bedrivs arbete med Kultur i stadsdelarna och andra kulturarrangemang riktade till barn, ungdom och äldre. Kulturskolan samordnar Kultur i skolan för barn i grundskolan.

Kontakta oss

Anders Lerner

Direktör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Telefon: 021-39 13 11

Micaela Lantz

Controller

Med ansvar för ekonomi och verksamhetsstyrning. Samt investeringsplanering och kvalitetsuppföljning.

Telefon: 021-39 21 54

Stefan Brandberg

Idrottschef med övergripande ansvar för idrottsfrågor i staden. Huvudansvarig för Rocklundaområdet, idrottshallar och fotbollsanläggningar samt för utvecklingsprojekt inom anläggningsområdet.

Med ansvar för ekonomi och verksamhetsstyrning. Samt investeringsplanering och kvalitetsuppföljning.

Telefon: 021-39 15 12

Ulla Arvidsson

Ledningssamordnare. Med ansvar för administrativ samordning och övergripande områden såsom internationella frågor, tillgänglighet, miljö, barnkonvention, civilsamhället och jämställdhet m m.

Med ansvar för ekonomi och verksamhetsstyrning. Samt investeringsplanering och kvalitetsuppföljning.

Telefon: 021-39 17 76

Hjälpte informationen på denna sida dig?