Visa sökformulär

Kultur-, idrotts - och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ansvar för att bistå nämnderna med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa beslut.

Inom förvaltningens verksamhetsområde finns stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåtshamnar, motionsspår och friluftsområden. Vi har bland annat ansvar för Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum och Stadsbiblioteket.

Föreningsstöd är en del inom förvaltningen som administrerar uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstöd fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar.

Enheten Kulturstöd och arrangemang är en del av förvaltningen och har som uppdrag att samordna Kultur i äldreomsorgen. Utöver detta bedrivs arbete med Kultur i stadsdelarna och andra kulturarrangemang riktade till barn, ungdom och äldre. Kulturskolan samordnar Kultur i skolan för barn i grundskolan.

Kontakta oss

Lenny Hallgren

Tillförordnad direktör. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

021-39 15 15

Micaela Lantz

Enhetschef

Administrativa stödfunktioner som ekonomi, nämndadministration och kommunikation.

Telefon: 021-39 21 54

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Stefan Brandberg

Idrottschef med övergripande ansvar för verksamhetsområde idrott och friluftsliv.

Administrativa stödfunktioner som ekonomi, nämndadministration och kommunikation.

Telefon: 021-39 15 12

Hjälpte informationen på denna sida dig?