Visa sökformulär

Kultur-, idrotts - och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ansvar för att bistå nämnderna med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa beslut.

Inom förvaltningens verksamhetsområde finns stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåtshamnar, motionsspår och friluftsområden. Vi har bland annat ansvar för Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum och Stadsbiblioteket.

Föreningsstöd är en del inom förvaltningen som administrerar uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstöd fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar.

Enheten Kulturstöd och arrangemang är en del av förvaltningen och har som uppdrag att samordna Kultur i äldreomsorgen. Utöver detta bedrivs arbete med Kultur i stadsdelarna och andra kulturarrangemang riktade till barn, ungdom och äldre. Kulturskolan samordnar Kultur i skolan för barn i grundskolan.

Kontakta oss

Lenny Hallgren

Tillförordnad direktör. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

021-39 15 15

Micaela Lantz

Enhetschef

Administrativa stödfunktioner som ekonomi, nämndadministration och kommunikation.

Telefon: 021-39 21 54

Stefan Brandberg

Idrottschef med övergripande ansvar för verksamhetsområde idrott och friluftsliv.

Administrativa stödfunktioner som ekonomi, nämndadministration och kommunikation.

Telefon: 021-39 15 12

Debug

Tack för din återkoppling!