Visa sökformulär

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ansvar för att bistå nämnderna med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa beslut.

Sedan 1 januari 2019 har förvaltningen följande verksamhetsområden:

  • Idrott
  • Kultur
  • Fritid och Förebyggande
  • Stöd och utveckling

Inom förvaltningens verksamhetsområde finns stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåtshamnar, motionsspår, friluftsområden samt fritid och förebyggande arbete. Vi har bland annat ansvar för Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum och Stadsbiblioteket.

Fritid och förebyggande omfattar områdena fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, mötesplatser för äldre, familjecentrum, förebyggarcentrum och familjerådgivning.

Föreningsstöd är en del inom förvaltningen som administrerar uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstöd fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar.

Enheten Allmänkultur är en del av förvaltningen och har bland annat som uppdrag att samordna Kultur i äldreomsorgen, förskolan och Kultur i skolan för barn i grundskolan.. De bidrar till kultur i alla stadsdelar genom bidrag, kulturutbud och nätverksarbete.

Kontakta oss

Lenny Hallgren

Direktör, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

021-39 15 15

Niclas Lindberg

Kulturchef

021-39 46 35

Magnus Jansson

Verksamhetschef Idrott och friluftsliv

Telefon: 021-39 15 12

Åsa Sundgren Häggberg

Verksamhetschef Fritid och Förebyggande

021-39 25 87

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Pia Andersson

Enhetschef Stöd och utveckling

Telefon: 021-39 87 40

Hjälpte informationen på denna sida dig?