Visa sökformulär

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför den lokala tillsynen som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor samt för kommunens konsumentjuridiska rådgivning till privatpersoner och näringsidkare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför det praktiska tillsynsarbetet som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. Förvaltningen bedriver ett omfattande tillsyns- och informationsarbete inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemikalier, renhållning/avfall, livsmedel, smittskydd, tobak och receptfria läkemedel. Dessutom ingår stadens konsumentjuridiska rådgivning och projektledning av Fairtrade city.

I tillsynsarbetet ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning och information till enskilda och företag.

Kontakta oss

Marianne Lidman Hägnesten

Direktör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefon: växel 021-39 00 00

Ulrika Wahlström

Enhetschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefon: växel 021-39 00 00

Malin Urby

Enhetschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefon: växel 021-39 00 00

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.