Visa sökformulär

Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarnämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet.

Överförmyndarverksamhetens främsta uppgift är att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under förvaltningens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I många sammanhang är ställföreträdarskap en förutsättning för att samhälls- och rättslivet överhuvudtaget ska fungera.

Expeditionstider
Måndag till torsdag kl. 10.00 till 12.00
Under perioden januari till april även måndagar kl. 14.30 till 16.00

Länk till Överförmyndarförvaltningen i Västerås webbplatslänk till annan webbplats 

Hjälpte informationen på denna sida dig?