Visa sökformulär

Stadsbyggnadsförvaltningen

Genom spännande samarbeten, mod och handlingskraft skapar vi en stad
att vara stolt över. Västerås, staden där allt är möjligt. Staden utan gränser!

En attraktiv, levande, trygg och säker stad

Stadsbyggnadsförvaltningens ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad. Det vill vi göra i samarbete med er västeråsare. Västerås ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som underlättar vardagslivet. Staden ska även främja den sociala samvaron och vara upplevelserik. Rekreationsområden ska vara lätta att nå och det ska finnas gott om gröna oaser och spännande mötesplatser.

Planering och byggande i Västerås

I planering och byggande eftersträvar vi en blandning av bostäder och verksamheter. Vi vill också att olika boende- och upplåtelseformer blandas. Vi vill ha inriktningen mot den hållbara och miljövänliga staden vid planering och byggande. Det innebär att marken ska användas på ett mer effektivt sätt, och att husen byggs med sunda material och har energisnåla tekniska lösningar.

Kartor och geografisk information för staden

Om du eller din verksamhet behöver en karta eller en kartprodukt är chansen stor att stads­bygg­nads­för­valt­ningens avdelning för geografisk information (GIS) kan hjälpa till. Vi har kunnande och verktyg för att till­godo­se de mest skiftande behov. Steget från din idé om att hantera eller presentera verksamheten via karta kan vara kortare än du tror! Vi arbetar med 3D-kartor, och det är också vi som sätter nya namn på kvarter, gator och torg.

Bilda, förändra och registrera fastigheter

Om du vill bygga hus på landet, sälja av en bit mark eller säkra rätten att ha väg på annans mark behöver du sannolikt vända dig till lantmäterimyndigheten, vars roll är att bilda, förändra och registrera fastigheter, mark och vatten. Lantmäterimyndigheten kan även bilda gemensamhetsanläggningar med tillhörande sam­fällig­hets­föreningar. Det kan göras när det gäller anläggningar som behövs för flera fastigheter, till exempel för vägar och vatten- och avlopps­anläggningar.

Vi bygger staden

Hos oss arbetar planarkitekter, projektledare, trafikplanerare, tillgänglighetsrådgivare, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, GIS-ingenjörer, lantmäteriingenjörer, 3D-visualiserare, utvecklingsstrateg, administratörer, nämndsekreterare, kommunikationsstrateg, kvalitetskontroller, förrättningslantmätare, byggnadsinspektörer och arkitekter. Är du intresserad av praktik, exjobb eller att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsforvaltningen[a]vasteras.se.

Vi jobbar med det viktigaste

Vi får en hel stad att fungera och skapar livskvalitet för alla som bor, lever och verkar här.

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett 90-tal medarbetare indelade i sex stycken avdelningar:

  • bygglovsavdelningen
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • administrativa avdelningen
  • avdelning för geografisk information
  • planavdelningen
  • strategiska avdelningen.

Dessa bildar tillsammans stadsbyggnadsförvaltningen, som politiskt styrs av byggnadsnämnden.

Kontakta oss om ditt bygglovsärende

Har du sökt om bygglov och vill veta hur långt våra handläggare har kommit med ditt ärende? Då får du snabbast svar genom att ringa eller e-posta till Bygglots hos Kontaktcenter. De kan se alla delar av ditt ärende, svara på frågor och hjälpa dig vidare. Bygglots kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Byggnadsnämndens roll

Det är bygg­nads­nämnden som har det över­gripande ansvaret för stadsbyggnadsförvaltningens verk­samhet.

Byggnadsnämndens sida.

Kontakta oss

Carl Arnö

Stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadsförvaltningen Tillförordnad chef på administrativa avdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Tomas Persson

Chef för strategisk avdelning på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Vesna Kranjec

Bygglovchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Linda Thorell

Chef för avdelningen geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Helena Lindholm

Chef för avdelningen kommunala lantmäterimyndigheten på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?