Visa sökformulär

Hur fungerar en kommun?

När du har frågor om ditt boende, letar efter en bra skola till dina barn, ansöker om hemtjänst eller vill låna en bok på biblioteket så är det oftast Västerås stad du vänder dig till. Västerås stad styrs av politiker som har valts av invånarna. Här kan du läsa mer om hur det fungerar i vardagen.

Kommunens uppdrag

Vi är ungefär 11 100 personer som arbetar i Västerås stad. Alla arbetar mot ett övergripande mål: att göra Västerås till en ännu mer attraktiv ort att bo och leva i.

Stadshuset i Västerås

Fotograf: Pia Nordlander

Det krävs klok planering, bra beslut och duktiga medarbetare för att uppnå ett bra samhälle. För att vi ska få en vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplanerare och parkarbetare. Rent vatten och värme kräver ingenjörer av olika slag och båttrafiken behöver duktiga skeppare. Allt detta är delar i det kommunala uppdraget.

Alla Sveriges kommuner har uppgifter som de måste utföra. Sådana uppgifter är socialtjänst, skola, räddningstjänst och civil beredskap. Kommunen ansvarar också för hälso- och miljöskydd, vatten och avlopp, avfallshantering och renhållning samt plan- och byggfrågor. Västerås stad gör även en del på frivillig basis, till exempel inom kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. 

För vem

Vem kan påverka?

Det är Västerås invånare som bestämmer vilka partier och politiker som styr kommunen. Det sker vid valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Detta ger dig som bor i Västerås inflytande över sådant som direkt berör din vardag, som till exempel vård, skola och omsorg. Du kan också påverka mellan valen genom att kontakta lokala politiker och framföra åsikter och argument.

Som invånare i Västerås kan du ta egna initiativ för att bilda opinion i en fråga. Ett sätt är att lämna ett e-förslag här på Västerås stads webbplats. Där kan andra invånare rösta på och kommentera ditt förslag. Ett e-förslag som får minst 100 röster skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd.

Läs mer om e-förslag och lämna ditt eget bidrag

Läs mer om hur du kan påverka på sidan Beslut, insyn och rättssäkerhet

Ett annat sätt att påverka är att engagera sig i ett råd. Det finns ett ungdomsråd, ett råd för funktionshinderfrågor och ett pensionärsråd. Du hittar dem under rubriken Rådgivande organ.

Så här jobbar vi

Så fördelas skattepengarna

Alla som bor i Västerås och som har någon form av inkomst betalar kommunalskatt till Västerås stad. Skatten är kommunens största inkomstkälla och står för ungefär 70 procent av kommunens totala inkomst. På sidan Skattesatser kan du se aktuell skattesats för Västerås och vad pengarna går till.

Länk till sidan Skattesatser

Det här händer i Västerås

 • Egen solel och laddplats för elbil

  Ta del av tips, råd och fakta om elbilsladdning och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar, minimässa och lättare lunch. Seminariet är öppet för alla, men ...

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 21 november

  Torsdagen den 21 november sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Groddammarna rensas

  Nu rensas groddammarna och kanalerna på Djäkneberget för att minska igenväxningen.

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

 • Ja till Stora Torgets gestaltningsprogram

  På onsdagen sa tekniska nämnden ja till gestaltningsprogrammet för Stora Torget och Bondtorget. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen till våren 2022.

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.