Kommunstyrelsen

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Västerås stads ledande förvaltningsorgan och kan beskrivas som kommunens "regering". Kommunstyrelsens arbete omfattar till största delen frågor av övergripande karaktär och strategier.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. Dessa ska, så långt som möjligt, återspegla mandatfördelningen i fullmäktige. Kommunstyrelsen sammanträder cirka 20 gånger per år, vilket är varannan vecka. Mötet har alltid en öppen del där allmänheten är välkommen.

Under nuvarande mandatperiod, mellan åren 2022-2026 är följande partier i majoritet:

  • Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Centerpartiet
  • Kristdemokraterna

Oppositionspartierna under nuvarande mandatperiod är:

  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
  • Liberalerna
  • Miljöpartiet

Så här jobbar vi

Kommunstyrelsen samordnar planering och uppföljning av Västerås stads ekonomi, finanser och verksamheter. Den har också insyn i övriga nämnders och styrelsers verksamhet samt behandlar alla ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Staffan Jansson (S)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 32 31

staffan.jansson@vasteras.se

Amanda Grönlund (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ordförande äldrenämnden, 1:e vice ordförande Bostads AB Mimer, ersättare i Västmanlands Teater, ordförande kommunala penisonärsrådet

Telefonnummer: 021-39 31 23

amanda.gronlund@vasteras.se

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ersättare kommunalförbundet Vafab Miljö

Telefonnummer: 021-39 22 24

elisabeth.unell@vasteras.se

Ann-Louise Molin Östling (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande kulturnämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 13 93

ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

Jonas Cronert (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Nya Västerås Flygplats AB, ordförande grundskolenämnden, ordförande Skultuna kommundelsnämnd, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 31 37

jonas.cronert@vasteras.se

Solveig Nilsson (S)

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ordförande förskolenämnden, ordförande Räddningstjänsten Mälardalen, ersättare Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 00 81

solveig.nilsson@vasteras.se

Anna Maria Romlid (V)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande individ- och familjenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 22 12

anna.maria.romlid@vasteras.se

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden, ersättare grundskolenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 070-320 41 61

viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Eleonore Lundkvist (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande byggnadsnämnden, 2:e vice ordförande grundskolenämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer 073-0278738

eleonore.lundkvist@vasteras.se

Anna Nordin (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande individ- och familjenämnden, 2:e vice ordförande äldrenämnden Telefonnummer 076-495 04 21

anna2.nordin@vasteras.se

Erik Johansson (SD)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ledamot förskolenämnden, ersättare äldrenämnden, ledamot styrelsen för Västerås stadshus AB

Telefonnummer 021-39 31 21

erik2.johansson@vasteras.se

Caroline Frisk (SD)

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot individ- och familjenämnden, ledamot äldrenämnden, ersättare grundskolenämnden

Telefonnummer

caroline.frisk@vasteras.se

Roger Haddad (L)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer 021-39 31 26

roger.haddad@vasteras.se