Arbetsmarknadsnämnden

Vårt ansvar

Arbetsmarknadsnämnden är den nämnd som ansvarar för stadens arbetsmarknadsverksamhet, vilket är allt från arbetsträning till feriepraktik.

Arbetsmarknadsnämnden är också ansvariga för ärenden som gäller ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.


Nämndens ledamöter

Maria Kesselring (S)

Ordförande arbetsmarknadsnämnden
Telefonnummer: 021-390631

maria.kesselring@vasteras.se

Eva-Lotta Svensson (C)

Ordförande utbildningsnämnden, 1e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 08 99

eva-lotta.svensson@vasteras.se

Johan Henriksson (M)

2e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

johan.henriksson@vasteras.se

Ledamöter

Patrik Zvar (S)
Filip Ringström (KD)
Marie Ström (V)
Michael Wild (M)
Simona Hef (M)
Henrik Holmroos (SD)

Ersättare

Kimberley Vestermark (S)
Therese Ankréus (S)
Stina Öberg (S)
Magnus Agestav (KD)
Daniela Wirén (V)
Cassandra Romo (M)
Mikael Rodin (M)
Kristofer Åberg (MP)