Fastighetsnämnden

Vårt ansvar

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Nämndens ledamöter

Samuel Stengård (KD)

Ordförande

samuel.stengard@vasteras.se

Anton Tysklind (S)

1:e vice ordförande

anton.tysklind@vasteras.se

Claes Kugelberg (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-679 29 49

claes.kugelberg@vasteras.se

Ledamöter

Mikael Stenås (S)

Vakant (S)

Ulf Jansson (C)

Anders Ohlsson (M)

Håkan Wretljung (MP)

Sven Jonsson (SD)

Ersättare

Emil Lundin (M)

Jörgen Wolff (S)

Eugenia Katzenstein Lujambio (V)

Krister Molin (S)

Emil Thessén (KD)

Elzbieta Norling (S)

Stephanie Anegrund (M)

Mikael Liebl (SD)

Mikael Eriksson (SD)