Visa sökformulär

Individ- och familjenämnden

Vårt ansvar

Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning.

De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå. Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Nämndens ledamöter

Anna Maria Romlid (V)

Ordförande individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 021-39 22 12

Vicki Skure-Eriksson (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-320 41 61

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-640 57 72

Ledamöter

Frida Gunnarsson (S)

Robert Nilsson (S)

Nilla Kuul (KD)

Carl-Henrik Knutsson (M)

Margareta Lindholm (M)

Caroline Frisk (SD)

Ersättare

Tabira Kaya Nygren (S)

Andreas Hultin (S)

Peter Denno (S)

Nidia Åman (V)

Veronica Cadei (C)

Alicia Al Yousifi (M)

Michael Hessen Wideling (M)

Anna Thunell (MP)

Henrik Holmroos (SD)

Kontakta individ- och familjenämnden via nämndsekreterare Emma Axelsson på telefon 021-39 25 13 eller via emma.axelsson@vasteras.se

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...