Visa sökformulär

Kulturnämnden

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Marita Öberg Molin (S), ordförande 

Markus Lindgren (MP), 1:e vice ordförande

Jura Miniotaité (L), 2:e vice ordförande

Per-Åke Olofsson (S)

Mikael Palmquist (C)

Maria Lindelöf (KD)

Jörgen Andersson (M)

Monica Windén (M) 

Tobias Utterstedt (SD)

Ersättare

Jenny Setterholm (S) 

Jakop Yildiz (S)

Teresia Unander-Scharin (C) 

Håkan Wretljung (MP)

Håkan Nilsson (M)

Erica Fritz (M) 

Sanna Strömstedt (L)

Olle Kvarnryd (V) 

Per Blomström (SD)

Kontakta oss

Marita Öberg-Molin (S)

Ordförande i Kulturnämnden

Markus Lindgren (MP)

1:e vice ordförande i kulturnämnden, 1:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer 021-39 31 05

Jura Miniotaité (L)

2:e vice ordförande i kulturnämnden

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?