Visa sökformulär

Kulturnämnden

Nämndens ledamöter

Ann-Louise Molin Östling (S)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 13 93

Nilla Kuul (KD)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 021 39 16 50

Maria Ringström (M)

2:e vice ordförande

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Ledamöter

Jakop Yildiz (S)

Åsa Eliasson (V)

Mikael Palmqvist (C)

Jörgen Andersson (M)

Bo Eriksson (M)

John Rådlund (SD)

Ersättare

Caroline Persson (S)

Peter Fundberg (S)

Türkan Haco (S)

Leif Jonsson (V)

Henrik Eriksson (C)

Johan Eriksson (M)

Ludwig Olsson (M)

Elias Norgren (SD)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås