Visa sökformulär

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Nämndens ledamöter

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Telefonnummer: 070-320 41 61

Anny Bustos Teljebäck (S)

1:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Telefonnummer: 070-939 47 98

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Anna Hård af Segerstad (M)

2:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Telefonnummer: 021-39 10 50

Elvira Sitkevica (S)

Jenny Boström (L)

Andreas Porswald (MP)

Patrik Kalander (M)

Sofia Bendix (SD)

Samuel Stengård (KD)

Ersättare

Anders Nilsson-Sköld (S)

Fredrik Lindholm (S)

Caroline Eriksson (S)

Birgitta Åkerberg (L)

Adam Pettersson (C)

Sanna Strömstedt (M)

Maria Wiksten (M)

Kent Östman (M)

Erik Johansson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås