Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Nämndens ledamöter

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Telefonnummer: 070-320 41 61

viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Hawar Asaiesh (V)

1:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

hawar.asaiesh@vasteras.se

Erik Degerstedt (M)

2:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

erik.degerstedt@vasteras.se

Ledamöter

Anny Bustos Teljebäck (S)

Karder Saed Foad (S)

Eric Söderberg (KD)

Maria Wiksten (M)

Patrik Kalander (M)

Daniel Jonsson (SD)

Ersättare

Sandra Högback (S)

Patrik Hellström (S)

Gabriella Howlden (V)

Sandra Eriksen (KD)

Heléne Bäckström (C)

Max Coltman (M)

Kent Östman (M)

Patric Sjölund (SD)

Jan Johansson (SD)