Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Nämndens ledamöter

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Telefonnummer: 070-320 41 61

viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Hawar Asaiesh (V)

1:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

hawar.asaiesh@vasteras.se

Håkan Lindberg (M)

2:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

hakan.lindberg@vasteras.se

Ledamöter

Anny Bustos Teljebäck (S)

Karder Saed Foad (S)

Eric Söderberg (KD)

Håkan Ampellindh (M)

Patrik Kalander (M)

Daniel Jonsson (SD)

Ersättare

Elvira Sitkevica (S)

Patrik Hellström (S)

Gabriella Howlden (V)

Sandra Eriksen (KD)

Mouayad Sary (C)

Maria Wiksten (M)

Kent Östman (M)

Patric Sjölund (SD)

Jan Johansson (SD)