Visa sökformulär

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för omsorgen om människor med olika funktionsnedsättningar, med undantag av vad som åligger äldrenämnden och kommundelsnämnden i Skultuna. Ansvaret utgår främst ifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämndens uppgifter utförs genom anlitande av utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år.

Nämndens ledamöter

Magnus Johansson (S)

Ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer: 021-39 24 64

Jonathan Taki (C)

1:e vice ordförande, nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer:

Marie Brandstedt (M)

2:e vice ordförande, nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Marita Öberg Molin (S)

Harri Åman (V)

Göran Sjödahl (KD)

Thomas Frisk (M)

Agneta Luttropp (MP)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ersättare

Edgar Velasquez Sanchez (S)

Kerstin Hammarström Ahlström (S)

Anders Nilsson-Sköld (S)

Felicia Granath (V)

Camilla Gunnarsson (KD)

Johan Nyström (M)

Marialyn Nordmark (M)

Michael Wickström (M)

Lars Åke Hassel (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...