Visa sökformulär

Skultuna kommundelsnämnd

Vårt ansvar

Vi är en lokal politisk nämnd, tillsatt av kommunfullmäktige, som bedriver verksamhet i Skultuna kommundel, en del av Västerås stad. Vi ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning.

Sammanträdestider för nämnden 2023

I Västerås finns det 19 nämnder och styrelser som sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Nämnderna har oftast en offentlig del där allmänhet kan delta och lyssna. Den andra delen är inte är offentlig enligt kommunallag. Mötet startar oftast med möjlighet för allmänheten att ställa korta frågor om nämndens verksamhet max 15 minuter. Hur det förhåller sig exakt kan du alltid ta del av på www.vasteras.se/namndhandlingssok Länk till annan webbplats. sju dagar innan respektive sammanträde.

Nämndsammanträden 2023

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 021-39 31 37
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 070-518 85 30

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 073-140 19 46

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Mikael Sandberg (S)

Emil Thessén (KD)

Ulla Mörck (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Ersättare

Cristina Estay (S)

Daniel Gonzales Zapata (S)

Andreas Samuelsson (S)

Linda Engström (V)

Maria Sannesjö (C)

Marie Pernhall (M)

Christoffer Anderberg (M)

Marléne Tamlin (MP)

Sven Jonsson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...