Visa sökformulär

Styrelsen för Konsult och service

Vårt ansvar

Styrelsen för Konsult och service är nya förvaltningen Servicepartners uppdragsgivare. Servicepartner har i uppdrag att på affärsmässiga grunder erbjuda administrativa tjänster som i första hand efterfrågas av kommunens styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar.

Servicepartner ska arbeta för god samordning och resurshushållning inom den interna tjänste- och servicesektorn och därigenom bidra till att västeråsaren får god kommunal service till lägsta möjliga kostnad.

Nämndens ledamöter

Anders Teljebäck (S)

Ordförande styrelsen för Konsult och service

Telefon: 021-39 12 62

Jesper Brandberg (L)

1:e vice ordförande styrelsen för Konsult och service

Telefonnummer: 021-39 13 98

Elisabeth Unell (M)

2:e vice ordförande styrelsen för Konsult och service

Telefonnummer: 021-39 22 24

Carin Lidman (S)

Staffan Jansson (S)

Anna Lundberg (L)

Vicki Skure-Eriksson (C)

Anna Thunell (MP)

Anna Hård af Segerstad (M)

Marcus Jacobson (M)

Emil Thessén (SD)

Anna Maria Romlid (V)

Amanda Agestav (KD)

Ersättare

Ann-Louise Molin Östling (S)

Jonas Cronert (S)

Djeila Ahundzada (S)

Erik Ödmansson (L)

Jacob Axelson (L)

Karin Westlund (C)

Markus Lindgren (MP)

Caroline Högström (M)

Eleonore Lundkvist (M)

Stefan Lindh (M)

Erik Johansson (SD)

Hawar Asaiesh (V)

Samuel Stengård (KD)

Hjälpte informationen på denna sida dig?