Visa sökformulär

Styrelsen för Konsult och service

Styrelsen för Konsult och service är nya förvaltningen Servicepartners uppdragsgivare. Servicepartner har i uppdrag att på affärsmässiga grunder erbjuda administrativa tjänster som i första hand efterfrågas av kommunens styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar.

Servicepartner ska arbeta för god samordning och resurshushållning inom den interna tjänste- och servicesektorn och därigenom bidra till att västeråsaren får en god kommunal service till lägsta möjliga kostnad.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Lars Kallsäby (C), Ordförande
Mohammed Rashid (M), vice ordförande
Tomas Östling (S)
Ariana Tanha (MP)
Åke Johansson (L)

Ersättare

Anneli Östman (S)
Jesper Songer (KD)
Regina Da Costa (M)

Kontakta oss

Lars Kallsäby (C)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Västerås Stadshus AB, ledamot i äldrenämnden, ordförande i byggnadsnämnden, ordförande i styrelsen för Konsult och service, 2:e vice ordförande i Västmanlandsmusiken, ledamot i krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 29 50

Hjälpte informationen på denna sida dig?