Visa sökformulär

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad ansvarar för att förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad utför uppdrag från kommunala beställare av arbetsmarknadsåtgärder, fritids- och förebyggande insatser samt tekniska tjänster.

Uppdragen sker enligt avtal och mot ersättning och är helt intäktsfinansierad.

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad har ett ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning samt efter de mål och den inriktning som kommunfullmäktige beslutat.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Styrelsens sammansättning

Ledamöter

Tony Lundin (S), ordförande 

Åke Wahlsten (MP), 1:e vice ordförande 

Enes Bilalovic (M) 2:e vice ordförande 

Laila Andersson (S)

Gabriel Ishak (KD)

Rickard Grähs (M)

Dan Moberg (L)

Ersättare

Nils-Ove Andersson (S)

Edgar Velasques (S)

Tove Engström (MP)

Fredrik Ingels (C)

Jonas Larsson (M)

Gunnar Anell (M)

Jakob Axelson (L)

Kontakta oss

Tony Lundin (S)

Ordförande i Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad

Telefonnummer: 070-270 42 26

Åke Wahlsten (MP)

1:e vice ordförande i Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad

Telefonnummer: 021-39 18 80

Hjälpte informationen på denna sida dig?