Visa sökformulär

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad

Vårt ansvar

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad ansvarar för att förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad utför uppdrag från kommunala beställare av arbetsmarknadsåtgärder, fritids- och förebyggande insatser samt tekniska tjänster. Uppdragen sker enligt avtal och mot ersättning och är helt intäktsfinansierad.

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad har ett ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning samt efter de mål och den inriktning som kommunfullmäktige beslutat.

Styrelsens ledamöter

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande styrelsen för Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad

Telefonnummer: 070-320 41 61

Anny Bustos Teljebäck (S)

1:e vice ordförande styrelsen för Förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad

Telefonnummer: 070-939 47 98

Anna Hård af Segerstad (M)

2:e vice ordförande styrelsen för Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad

Telefonnummer: 021-39 10 50

Mathias Mardani (S)

Jenny Boström (L)

Kristina Östman (MP)

Håkan Lindberg (M)

Patric Sjölund (SD)

Samuel Stengård (KD)

Ersättare

Kimberley Vestermark (S)

Daniel Pettersson (S)

Linnéa Birgersson (S)

Birgitta Åkerberg (L)

Adam Pettersson (C)

Patrik Kalander (M)

Priscila Burgos (M)

Kent Östman (M)

Erik Johansson (SD)

Hjälpte informationen på denna sida dig?