Visa sökformulär

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg har uppdraget att vara utförare av så kallade ”mjuka” tjänster.

Vårt ansvar

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg har uppdraget att vara utförare av så kallade ”mjuka” tjänster. Västerås stad Vård och Omsorg (före detta proAros) ska efter avtal och mot ersättning tillhandahålla verksamheter inom vård, omsorg, individ och familj, vikariehantering samt stödfunktioner.

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg har ett ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning, samt efter de mål och den inriktning som kommunfullmäktige bestämt. Ytterst är det styrelsens ansvar att se till att Västerås stad Vård och Omsorgs kunder möts av öppenhet, får god service och har hög grad av inflytande på hur tjänsterna utförs.

Styrelsens ledamöter

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ordförande styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg

Telefonnummer: 070-465 22 23

Jonas Cronert (S)

1:e vice ordförande styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg

Telefonnummer: 021-39 11 25

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande i styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg

Telefonnummer: 070-640 57 72

Lena Burström (S)

Owen Olofsson (S)

Indi Persson (C)

Jan-Erik Jansson (M)

Mari Boman (SD)

Elisabeth Wäneskog (KD)

Ersättare

Lena Söderberg (S)

Anna Lundberg (L)

Jacob Axelson (L)

Eva Edlund (C)

Caroline Närhi (MP)

Leif Ringström (M)

Daniel Bruce (M)

Anette Hult (M)

Alexander Savander (SD)

Hjälpte informationen på denna sida dig?