Visa sökformulär

Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar och trafikfrågor.

Nämndens ledamöter

Anna Thunell (MP)

Ordförande tekniska nämnden

Telefonnummer: 021-39 13 94

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Solveig Nilsson (S)

1:e vice ordförande tekniska nämnden

Telefonnummer: 021-39 82 00

Anna Hård af Segerstad (M)

2:e vice ordförande tekniska nämnden

Telefonnummer: 021-39 10 50

Mathias Hedman (S)

Anna Östholm (L)

Ulf Jansson (C)

Stefan Lindh (M)

Erik Degerstedt (M)

Kenneth Nilsson (SD)

Ersättare

Jan van der Horst (S)

Sheraz Al Hasan (S)

Benny Nore (L)

Maria Sannesjö (C)

Johannes Wretljung Persson (MP)

Aki Nicolaides (M)

Paula Ottoson (M)

Samuel Stengård (KD)

Ari Lindberg (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås