Visa sökformulär

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar också för samordning av arbetsmarknadsfrågor på operativ nivå.

Nämnden ska följa arbetsmarknadsläget och vid behov föreslå åtgärder inom sitt ansvarsområde. Nämnden svarar också för kommunens samarbete med Mälardalens högskola.

Länk till samtliga nämnders kallelser, handlingar och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Carin Lidman (S), ordförande

Markus Lindgren (MP), 1:e vice ordförande

Caroline Högström (M), 2:e vice ordförande

Mikael Stenås (S)

Indi Persson (C)

Lars Lindén (KD) 

Carl-Henrik Knutsson (M)

Erik Ödmansson (L)

Christer Lenell (SD)

Ersättare

Djeila Ahundzada (S)

Göran Eriksson (S)

Alexandra Olsson (S)

Johannes Wretljung Persson (MP)

Carl-Gustaf Björklund (C) 

Patrik Kalander (M) 

Pernilla Ohlin Beji (M)

Anders Duvkär (L)

Faris Henry Gergis (SD)

Kontakta oss

Carin Lidman (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Stadshus AB, 1:e vice ordförande i fastighetsnämnden, ordförande i Arbetsgivardelegationen, ersättare i Samordningsförbundet Västerås

Telefonnummer: 021-39 12 61

Markus Lindgren (MP)

1:e vice ordförande i kulturnämnden, 1:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer 021-39 31 05

Caroline Högström (M)

Ersättare i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Hjälpte informationen på denna sida dig?