Logotyp
Visa sökformulär

Valnämnd

Valnämnden är en obligatorisk kommunal nämnd och lokal valmyndighet.

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden - valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är:

• 9 september 2018

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer blir i maj -juni 2019, datum beslutas av parlamentet.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Johannes Wretljung Persson (MP) Ordförande
Lars-Evert Larsson (S) 1:e vice ordförande
Hans Carlqvist (M) 2:e vice ordförande

Dag Ekendahl (C) 
Elin Granqvist (KD)
Stefan Sköld (L) 
Jan Johansson (SD) 
Harri Åman (V)

Ersättare
Laila Andersson (S)
Jonas Bruslind (MP) 
Iréne Sandberg (C) 
Ana Echeverria (KD)
Rutger Ellsén (M)
Gabriella Thies (L) 
Erik Johansson (SD)
Agneta Hermansson (V)

Hjälpte informationen på denna sida dig?