Visa sökformulär

Valnämnd

Valnämnden är en obligatorisk kommunal nämnd och lokal valmyndighet. Vi söker nu röstmottagare till höstens val. Här nedanför kan du läsa hur du gör för att bli röstmottagare.

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden - valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är:

• 9 september 2018

Vill du bli röstmottagare vid valet?

Här är länken till där du anmäler dig: Intresseanmälan för deltagande som röstmottagare vid valet 2018.länk till annan webbplats

På valmyndighetens hemsida kan du läsa lite mer om vad de olika uppdragen som röstmottagare
innebär. Här finns den hemsidan.länk till annan webbplats

Valnämnden i Västerås har beslutat om vilka krav som ställs på röstmottagare och vilken arvode som utgår. Här kan du läsa om det.PDF

I intresseanmälan kan du även lämna önskemål om i vilket av de 90 valdistrikt du vill tjänstgöra. Valdistrikten hittar du här.länk till annan webbplats

Har du frågor är du välkommen att kontakta Mikael Stenås, mikael.stenas@vasteras.se. De arbetar på Valkansliet som under Valnämnden ansvarar för alla frågor kring genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet, folkomröstning och extraval.

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer blir i maj -juni 2019, datum beslutas av parlamentet.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Johannes Wretljung Persson (MP) Ordförande
Lars-Evert Larsson (S) 1:e vice ordförande
Hans Carlqvist (M) 2:e vice ordförande

Dag Ekendahl (C) 
Elin Granqvist (KD)
Stefan Sköld (L) 
Jan Johansson (SD) 
Harri Åman (V)

Ersättare
Laila Andersson (S)
Jonas Bruslind (MP) 
Iréne Sandberg (C) 
Ana Echeverria (KD)
Rutger Ellsén (M)
Gabriella Thies (L) 
Erik Johansson (SD)
Agneta Hermansson (V) 

Hjälpte informationen på denna sida dig?