Brottsförebyggande råd

Intresset och engagemanget för det brottsförebyggande arbetet är stort. I Västerås stad finns det två brottsförebyggande råd: Trygghetsrådet och Värna Västerås.

Samverkan mellan: Polisen och Västerås stad

I juni 2023 skrevs en samverkansöverenskommelse under om hur vi ska arbeta tillsammans.

Samverkansöverenskommelse Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås Pdf, 226.1 kB.

Trygghetsrådets fokus ligger på:

  • strategiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
  • förebygga att unga hamnar i riskzonen för att upptas i kriminalitet 
  • särskilt utsatta brottsoffer 
  • avhopparverksamhet 

På Västerås stad arbetar stadsledningskontoret med att hålla ihop uppdraget där det ingår att: 

  • hitta former för hur civilsamhället, näringsliv och andra myndigheter stödjer vårt gemensamma arbete 
  • leda och samordna arbetet för att skapa förutsättningar för att den lokala närvaron i stads- och kommundelar förstärks 
  • samordna utvärderingar, resultat och analys kring aktiviteter och insatser som är genomförda samt prova nya grepp och metoder 
  • arbeta nära polisen och andra viktiga aktörer 
  • tillsammans med polisen ta fram en lägesbild som ligger tillgrund för gemensamma beslut gällande till exempel nya strategiskt insatser eller metoder 

Trygghetsrådet träffas 3–4 gånger per år och får i uppdrag att ta fram målformuleringar för sin verksamhet samt kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om sitt arbete. I trygghetsrådet ingår presidierna i kommunstyrelsen, grundskolenämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt individ- och familjenämnden. Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen har ett delat ordförandeskap i trygghetsrådet.

Staffan Jansson och Lars Jansson.

Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) och lokalpolisområdeschef Lars Jansson.

Samverkan mellan: Branschrepresentanter för Västerås civilsamhälle och näringsliv.

Värna Västerås kompletterar Trygghetsrådet genom att föra dialog om trygghet och brott med organisationer som finns i staden. Genom samarbete mellan samhällets alla krafter skapas ett tryggare och säkrare Västerås för alla.

Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Västerås stad har en handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Där finns det beslutat att samverkan med civilsamhälle och näringsliv ska utvecklas. Föreningar och frivilliga organisationer är en viktig del för att människor ska känna delaktighet. Det i sin tur är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt samhälle där människor kan utvecklas.

Ett näringsliv som inte utsätts för brottsliga angrepp eller osund konkurrens är en förutsättning för ett gott företagsklimat. Tillsammans skapar vi ett tryggt Västerås.

Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Pdf, 563.4 kB.