Visa sökformulär

Brottsförebyggande rådet

Västerås stads brottsförebyggande råd heter Värna Västerås. Rådet ska bidra till en trygg och säker stad som invånarna känner stolthet över. Genom samarbete mellan samhällets alla krafter skapas ett tryggare och säkrare Västerås för alla.

Intresset och engagemanget för det brottsförebyggande arbetet är stort. Ett konkret exempel på det är att det idag finns lokala brottsförebyggande råd i sex olika stadsdelar. Både Värna Västerås och de lokala rådens främsta uppgift är att försvåra möjligheten till att begå brott genom att öka risken för upptäckt, göra brott mindre lönsamt och försvåra bortförklaringar. En annan form av förebyggande arbete handlar om att stärka individens självkontroll och de sociala banden till samhället.

Värna Västerås har cirka 200 medlemmar. I rådet finns bland andra polis, åklagare, kommunala bolag, olika förvaltningar inom staden, föreningar och företag. Kontaktperson för Värna Västerås är Per-Olof Rask.

Just nu pågår en revidering av handlingsplan för trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Den beräknas vara klar i slutet av första halvåret 2018.

Kontakta oss

Per-Olof Rask

Samordnare

Stadsledningskontoret

Telefonnummer: 021-39 25 35

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?